« Anasayfa | Künye | Arşiv 12 Temmuz 2024, Cuma
Gündem: Kültür-
Sanat
Gündem: Hayat
40i Gündem Nöbetçi Köşe
40PENCERE
Yakın Plan
Ahmet Aksoy
Amerikan Kâbusu

İzlence
Mehmet Harmancı
"36": Kifayetsiz Muhterisin Resmidir

[ Sinema -> Ekstra ]

Sinema Sanatıyla İlgili Kitaplar

01.04.2000 - 16:00

FİLM OLGUSU - KURAM VE UYGULAYIM YAKLAŞIMLARI

Simten Gündeş
İnkılap Kitabevi


(...) İki öznenin birbirini "öteki"leştirmekten uzaklaştırıcı nitelikteki üst-göstergeküresel alan, film olgusunun başında, başlangıcında yer alan bilgisayar penceresi, görüntü göstergeleri, imleç, fare, tıklama sesleri, internete bağlanma etkileri, renkler, sanallık/gerçeklik göstergeleri ve film olgusunun sürecinde dağılımını saptadığımız filmsel donanım ile "You've Got Mail"deki sinemasallığının ta kendisidir.

Bu sinemasıllık da en etkin ve etkili bir araç olarak kullanılmış, kimi markaların tanıtımı ayrıca Amerikan söylenleri ve Amerikan üst-söyleni ve yarattığı düş tüm görkemiyle küçük bir aşk öyküsünün anlatı evreninden seslenerek izleyiciyi özne-izleyiciye dönüştürme yolunu seçmiş görünmektedir.


DÜNYA SİNEMASINDA AKIMLAR

Enis Coşkun
İzdüşüm Yayınları


... Modern Sanat, toplumlardaki ve dolayısıyla da sanattaki büyük bir değişim isteğinin sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Moden Sanatın çeşitli akımları, geçmişin değerlerinin yadsınması ve yeni bir değerler sisteminin yaratılması çabasının ürünüydü ve yeni sanat sinema da iki yıllarında Modern Sanatın çeşitli akımlarının yörüngesine girdi. Onlarla birlikte toplumlardaki huzursuzlukları ve değişim isteğini dile getirmeye başladı.

... Alman Ekspresyonist sineması, ilk başta edebiyat ve resim sanatında ortaya çıkan ve sonra diğer sanat dallarına yayılan ekspresyonizmin ancak son yıllarına yetişebilmiştir.


BELGESEL FİLM

Dr. Sedat Cereci
Şule Yayınları


Bilimin gereği olan "belgeleme", sanatın gereği olan "estetik" ve filmin gereği olan "kurgu" belgesel filmin biraraya getirip bütünleştirdiği unsurlardır. Belgeleme, hayatın gerçek yanını; estetik, hayatın güzel yanını; kurgu da hayatın düzenini ifade eder aynı zamanda.

... Alman Ekspresyonist sineması, ilk başta edebiyat ve resim sanatında ortaya çıkan ve sonra diğer sanat dallarına yayılan ekspresyonizmin ancak son yıllarına yetişebilmiştir.


BELGESEL SİNEMA

Paul Rotha
İzdüşüm Yayınları


Bu kitap, yalnızca sinema üreticilerine ya da sinemayı bir sanat olarak görenlere yönelik değildir. Kitabın amacı, bizim 'belgesel' olarak adlandırdığımız filmlerin yapımının belli bir yöntemine ilişkin toplumsal ve ekonomik temeller oluşturabilmektir. Böylece politik uyuşmazlık ve sosyal çözülmenin önüne geçilebilir. Gündelik çevremizle olan yakınlığımız bizi geçmişin tam bir değerlendirmesini yapmaktan alıkoyar. Bu nedenle belgesel filmlerin, bize tanıdık olguları ve insanların yaşantısını sergilemek gibi bir işlevi vardır. Belgesel dünyası, ticaret, endüstri, tarım, halk hizmetleri, iletişim, sağlık ve barınma dünyasının ta kendisidir. Bu erkeklerin ve kadınların çalışma yaşamlarının ve sosyal etkinliklerinin dünyasıdır; topluma karşı olan sorumlulukların ve vaatlerin dünyasıdır; toplumu denetim altında tutan ekonomik, siyasal ve toplumsal sistemlerin dünyasıdır.


BİR FİLM NASIL OKUNUR?

James Monaco
Oğlak Yayınları


Sinema ve medya üzerine 1977'den bu yana en temel kaynak: Bir Film Nasıl Okunur? Yazar James Monaco, bu dinamik sanat biçiminin bütün boyutlarını, başlangıcından günümüze kadar bu kitapta bir araya getiriyor.

Sinemaya pek çok farklı noktadan yaklaşan Bir Film Nasıl Okunur?, bu sanat biçimini her bir sanat, hem bir zanaat, hem de duygu ve bilim, gelenek ve teknoloji olarak inceliyor. Filmin roman, resim, fotoğraf, televizyon ve hatta müzik gibi diğer anlatı biçimleriyle olan yakın bağını inceledikten sonra, filmin bir anlam iletmesini, daha da önemlisi filmin iletmeye çalıştığı mesajı fark etmenizi sağlayan unsurları da tartışmaya açıyor.

Yedi ana bölümde bütün yedinci sanat: Bir Sanat Olarak Sinema... Teknoloji: Görüntü ve Ses... Sinema Dili: Göstergeler ve Sözdizimi... Sinema Tarihinin Biçimlenişi... Sinema Kuramları: Biçim ve İşlev... Medya: Her Şeyin merkezinde... Mültimedya Sayısal devrim.


FİLM BİÇİMİ

Sergey M. Eisenstein
Payel Yayınları


Sinema tarihine "bütün zamanların en iyi filmleri"ni bırakmış olan Eisenstein'in Film Duyumu kitabından sonra Film Biçimi'ni de yayımlamakta mutluluk duyuyoruz. Hemen hemen film çevrilen tüm ülkelerde çoktan çıkmış ve yeni basımları yapılmış olan bu ilk temel kuramsal kitabın bizde de çok geç olmakta birlikte sonunda yayımlanabilmiş olması sevindiricidir. "Bütün sanatların en önemlisi olarak kabul edilen sinemanın, yaratıcılarından olduğu kadar izleyicilerinden de çok geniş bir bilgi düzeyi istediği bu iki kitap bize açık açık göstermektedir.


FİLM ÇÖZÜMLEMEDE TEMEL YAKLAŞIMLAR

A. Gülümser Şavk Belkaya
Der Yayınları


"Film Çözümlemede Temel Yaklaşımlar" kitabı, sinema mucizesini bilimsel platforma taşıyan ilginç bir yapıt. Sinema, günümüz toplumları için, gerçekten çağdaş bir tılsım. Sanki yeni bir inanç sisteminin tapınağıymış gibi sinemaların loş salonlarında toplaşan her türden çok sayıda insan, orada dirsek dirseğe, yan yana oturup, ışık saçan bir mihraba huşu içinde sessiz ve saygıyla bakarak, orada anlatılanlara kendilerini teslim ediyorlar. Orada kendi iç dünyanın gizemleri kadar, insan kardeşlerinin ortak kaderini de izliyor, paylaşıyor ve onların serüvenlerindeki gizli bilgilere ulaşıyorlar. Yaşamı kavrama ve anlamada geniş ufuklara sahip olmanın tadına varıyorlar. Üzülüyorlar, teselli buluyorlar, en önemlisi umudu canlı tutuyor ve tazeliyorlar. Büyük değişimlerin, büyük savaşların müthiş savrulmaların yaşandığı 20.yüzyılın sanatı sayılan sinema, bu yüzyılın izini ve belgesini oluşturduğu kadar, sevecen kimliği ile insanlara neşe, moral ve çekilen acılara dayanma gücü de vermiştir. Belki de bu nedenle iyisi, kötüsü ve eleştirisi ile her zaman tartışma konusu yapılmış ve önemsenmiştir sinema. Bu anlamda, film yapmak kadar, film eleştirisi de ciddi bir uğraş, deneyim ve bilgi birikimi gerektirecektir. Günümüzde kişiden kişiye bilgi aktarımı, artık yerini, bilgi birikimine ve bilginin yeni teknolojik olanaklar ve okullar aracılığı ile herkesin kullanımına açılmasına bırakmıştır. Bu noktada tartışma ve eleştirinin vazgeçilmez gerekliliği ise çok açık görülüyor.


FİLM DUYUMU

Sergey M. Eisenstein
Payel Yayınları


Film Duyumu, dört bölümden oluşmaktadır. Sözcük ile Görüntü adını taşıyan birinci bölümde Eisenstein, kurgunun yazın alanındaki örneklerini, kullanışlarını ortaya koyar ve çözümler. Duyumların eşlenmesinde de müzik, şiir ve resimde kurgunun ve özellikle görsel-işitsel olayın çözümlemesini yapar. Renk ile anlam bölümünde ise, rengi ele alarak, sanatçının yapıtını oluştururken başvurabileceği karşılıklar'ı araştırır.


FİLM ELEŞTİRİSİ

Zafer Özden
Afa Yayınları


Film Sanatı ve Film Eleştirisi

- Film Sanatının Tarihsel Gelişimi
- Film Eleştirisinin Tarihsel Gelişimi
- Film Eleştirisi
- Film Eleştirmeni
- Film Eleştirisi ve Seyirci

Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar

- Gazete Eleştirisi
- Tarihsel Eleştiri
- Auteur Eleştirisi
- Göstergebilimsel Eleştiri
- Sosyolojik Eleştiri
- İdeolojik Eleştiri
- Psikanalitik Eleştiri
- Feminist Eleştiri

Tür Filmi Eleştirisi

- Tür Filmlerinin Doğası
- Tür Filmi ve Kiltirel Dışavurum
- Tür Filmi ve Anlatı Yapısı
- Tür Filmi ve Çatışma
- Tür Filmi ve Tirsel Karakterler
- Tür Filmi ve Görsel Betimleme
- Tür Filmi ve Yöntembilim


FİLM YÖNETMEK ÜZERİNE

David Mamet
Doruk Yayınları


Sinemaseverlerin "Oyun Evi" (House of Games) filminden tanıdığı, Amerikan tiyatrosunun önde gelen yazarlarından biri olan Mamet, yapıtlarında Amerikan toplumunun karamsar bir portresini sergiler. Mamet toplumsal yozlaşmaya yüz tutmuş değerleri ve iş dünyasındaki çekişmeleri yazdığı oyunlarda ve senaryolarda işler.


SİNEMA KURAMLARI

J. Dudley Andrew
İzdüşüm Yayınları


Biçimci gelenek temsilcileri Munsterberg, Arnheim, Eisenstein ve Balazs'a; gerçekçi kuramcılar Kracauer ve Bazin'e; ve Fransız Kuramcılar Mitry, Metz, Ayfre ve Agel'e ait sinema kuramları. Sinema kuramları tarihi, düşüncelerimizi zenginleştirecek ve içinde bulunduğumuz zamana nasıl ulaştığımızı anlayabilmemiz için önemli bir kaynak olacaktır.

Quarterly Review of Film Studies


SİNEMANIN ÖYKÜSÜ

Paul Rotha
İzdüşüm Yayınları


100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan sinema, 1895 yılında Lumiere Kardeşler'in ilk sinematograf gösterilerinden beri çok yol kat etti. Sinema dünyası erken dönem komediler, belgesel yapımlar, konulu filmler ve uyarlamalar ile kendisine gitgide artan sayıda bir izleyici topluluğu yarattı. İlk olarak ABD'de kurumsal bir yapıya dönüşen sinema etkinliğine, bu dönemde Devrim'i yaşamış olan SSCB. Devlet desteği ile gerçekleştirdiği toplumsal filmlerle yanıt verecektir. Aynı dönemde Avrupa'da ise sayısı a da olsa özgün çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. 1920'li yılların sonuna doğru ses öğesinin filmlere eklenmeye başlanmasıyla birlikte sinema yeni bir döneme girmiştir.


SİNEMADA ANLAM VE ANLATIM

Oğuz Adanır
Alfa Yayınları


İlk kez on beş yıl önce basılmış olan bu metin, belli bir arayış sürecinin ilk önemli aşaması olarak kabul edilebilir. Bu metin, Türkiye'de sinemanın neden üst düzey bir evrensel çizgi yakalayamadığı gibi temel bir sorudan hareketle ortaya çıkmıştır.

Türkiye'de zihniyet ile sanatsal süreç arasındaki ilişkilere ilk kez bu kadar yakından bakılmış olan bu metinde, sinema bağlamında bu ilişkiler -ilk bölümde- belli bir akademik çizgide kurulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, yazarın o sıralarda yoğun bir şekilde ilgilendiği sinema göstergebilimine özgü yapısal bir yöntemle iki film çözümlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Üçüncü bölümde de yine yapısalcı sayılabilecek yaklaşımdan esinlenerek yerel sinema konusunda kimi sosyokültürel ve az çok estetik çıkarsamalarla bulunmuştur.

FİLM OLGUSU - KURAM VE UYGULAYIM YAKLAŞIMLARISimten Gündeşİnkılap Kitabevi(...) İki öznenin birbirini "öteki"leştirmekten uzaklaştırıcı nitelikteki üst-göstergeküresel alan, film olgusunun başında, başlangıcında yer alan bilgisayar penceresi, görüntü göstergeleri, imleç, fare, tıklama sesleri, internete bağlanma etkileri, renkler, sanallık/gerçeklik göstergeleri ve film olgusunun sürecinde dağılımını saptadığımız filmsel donanım ile "You've Got Mail"deki sinemasallığının ta kendisidir.  
VizyondakilerTümü »

» Zoraki Kral
» 127 Saat
» Kaçış Planı
» Ya Sonra
» İz Peşinde
İz BırakanlarTümü »

» Biraz Sakar Biraz Çirkin Fazlasıyla Komik Bir Fenomen: Kemal Sunal / Ahmet Aksoy
» Gerilime Bir Adım Daha Yakın Çekim: Brıan De Palma / Abdullah Ömer Yavuz
» Direnişçi Bir Makinistin Portresi / Zafer Işık
» Gerilime Bir Adım Daha Yakın Çekim: Brian De Palma / Abdullah Ömer Yavuz
» Sinema Literatürüne Spaghetti Western'i Kazandıran Adam: Sergio Leone / Ahmet Aksoy
Haber-Veri-YorumTümü »

» Mithat Bey'in Biriktirdikleri / Sedat Palut
» Karanlıktan Yalnızlığa... / Sedat Palut
» Recep İvedik Sendromu / Sedat Palut
» Dünyanın Orta Yeri Sinema / Sedat Palut
» Süt ve Yalnızlık / Sedat Palut

Yorum yazabilmeniz için üye olmanız gerekiyor. Üye olmak için tıklayın.

(Üye iseniz sayfanın en üstünde sağ tarafta yer alan kısımdan giriş yapmalısınız.)


Henüz yorum yapılmamış.

Üye Girişi
Kullanıcı adı
Şifre
Beni hatırla
Şifremi unuttum!
Ücretsiz Üye Olun!
Son 10 Yorum
toplantı (10.12.2013 - 17:25)
tek söğüt (26.02.2013 - 01:08)
yok var, var var (26.02.2013 - 01:06)
Hoş bir yazı (17.08.2012 - 00:19)
beklerken (27.05.2012 - 21:07)
bir yorum (21.12.2011 - 20:20)
bir yorum (21.12.2011 - 20:13)
işte tam da böyle (18.11.2011 - 20:37)
Gitmek (18.11.2011 - 19:53)
ELİF LAM RA (28.10.2011 - 00:02)
Yorum için üye olun!