Yıl:3 Dönem:2 Sayı:8/20

       

     
  KISA FİLM VE BELGESEL HABERLERİ


ANTALYA ALTIN PORTAKAL 8. KISA FİLM VE VİDEO YARIŞMASI

AMAÇ

Antalya Altın Portakal Uluslararası Kısa Film-Video yarışması sinema sanatında tecimsel açıdan şansı olmayan yapıtları özendirmek, ulusal sinemaya katkıda bulunacak yeni sinemacıları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla düzenlenmiştir. Yarışmanın ruhu, uluslararası dostluğun ve evrensel birlikteliğin ortaya konulması amacını taşır.


KATILMA KOŞULLARI

a) Yarışmaya katılacak yapımlar renkli ya da S/B olabilir.

b) Katılımlar ücretsizdir.

c) Uluslararası Kısa Film-Video yarışmasına süresi 30' (otuz dakika)'yı aşmayan yapıtlar katılabilir.

d) Yarışmaya 01 Ocak 2000 tarihinden sonra tamamlanan ve son başvuru tarihi olan 05 Temmuz 2002'e kadar yapılmış filmler katılabilir.

e) Yarışmaya katılacak yapımlar 35mm olabileceği gibi her türlü video yapımlar da olabilir. Yalnız U-Matik, Betacam, S-VHS gibi profesyonel yada yarı profesyonel tekniklerle çekimlerinin gerçekleştirilmiş olarak teslim edilmesi gerekiyor.

f) Yarışmaya katılacak video yapımlar, video teknikler kullanılarak yapılmış olmalıdır. Önce filme çekilmiş, sonradan video banda aktarılmış yapımlar, yarışmaya "video" kategorisinde katılamaz.

g) Yarışmaya başvuracak filmlerin ses tekniği optik veya manyetik (perfore ses bantlı) olabilir. Ancak gösteri olanaksızlığı nedeniyle ses ve görüntü şeritleri ayrı olan manyetik sesli filmler yalnızca seçici kurul üyelerine, bu tür filmlerin izlenmesinin olanaklı olduğu herhangi bir kurumda gösterilecek, izleyicilere ise VHS kopyaları gösterilecektir.

h) Yarışma 14 - 17 Eylül 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

i) Yarışmaya son başvuru ve film teslim tarihi 05 Temmuz 2002 Cuma günüdür. Katılımcılar Antalya Altın Portakal Film Festival bürosundan sağlayacakları katılım belgelerini doldurarak bu tarihe kadar filmleri ile birlikte Festival Yönetimine ulaştırmalıdır.

j) Yarışma filmlerinin dialogları Windows Office programları kullanılarak diskete kaydedilip başvuru formu ile birlikte teslim edilecektir.

k) Yarışmaya yurtiçi ve yurtdışından katılanlar, eserlerin diyaloglarını İngilizce'ye çevirmiş şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yurtiçinden katılacaklar diyalogların Türkçe metinlerini de teslim etmeleri gerekmektedir.

l) Başvuru sırasında aşağıdaki materyallerin, başvuru belgesi ve filmle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

* Film 35 mm. ise, pal renk sisteminde kaydedilmiş VHS kopyası; (Yarışmadan sonra VHS olarak teslim edilmiş filmlerle, 35 mm filmlerin VHS kopyaları festival arsivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere kalacaktır.)

* Filmle ilgili en az 2 adet fotoğraf,

* Yönetmenin kısa özgeçmişi (Türkçe - İngilizce ) ve fotoğrafı,

* Filmin kısa özeti (Türkçe - İngilizce)

m) Yapıtlar istenirse en geç 29 Ağustos 2002 Cuma akşamına kadar, yerine aynı filmin düzeltilmiş bir kopyası verilerek değiştirilebilir.

n) Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeni ile doğabilecek hukuki sorumluluk başvuru sahibine aittir.

o) Yarışmaya yollanan yapıtların festivale tesliminden festivalin son gününe kadar geçen süre içinde sigortasında Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı sorumludur.

p) Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula, Festival Yürütme Kurulu'nun uygun göreceği salonlarda ve yaptığı izlence programına göre sunulur. Festival sırasında Yürütme Kurulu'na ya da salon yetkililerine salon ya da izlence değişikliği önerilmez ve yapılamaz.

r) Yarışmanın organizasyonunu gerçekleştiren Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı gerekli gördüğü takdirde Ön Jüri oluşturacaktır.

s) Eserler 16 Ağustos 2002 tarihinden sonra geri çekilemez.

t) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi, ANTALYA ALTIN PORTAKAL KÜLTÜR ve SANAT VAKFI'na aittir.

u) Yarışmaya başvuran filmlerle ilgili her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir. Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı'nın yarışmaya katılan filmlerle ilgili her türlü denetim ve inceleme hakkı saklıdır. Vakıf, bu hakkını oluşturacağı bir uzmanlar kurulu aracılığı ile kullanabileceği gibi; resmi makamların konu ile ilgili komisyonlarına sevk yoluyla da kullanabilir.


JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

ÖN JÜRİ

a) Vakıf, gerekli hallerde ön jüri oluşturma kararını saklı tutar. Ön jüri oluşturulması halinde, Ön Jüri Büyük Jüri'de değerlendirmek üzere her kategoride en fazla 10 filmi finale bırakmak durumundadır.


JÜRİ

a) Büyük Jüri üyeleri Vakıf tarafından belirlenir.

b) Jüri en az 5 kişiden oluşacaktır.

c) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu jüri üyeleri %40'dan fazla olmayacaktır.

d) Jüri en geç 31 Mayıs 2002 tarihine kadar belirlenecektir.

e) Vakıf; jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan, yöntem ve diğer konularda olası sorunların çözülmesinde yardımcı olabilecek gözlemci bulunduracaktır.

f) Jüri ilk toplantısında bir başkan seçer ve Vakıf'ın belirleyeceği film izleme programını uygulamaya başlar. Film izleme programı ile birlikte değerlendirme toplantısının günü, saati ve yeri ayrıca açıklanır. Yarışmada bulunan filmin yapımı ve tanıtımında görev alan kişiler jüri üyeliği yapamaz.

g) Jüri, yarışmadaki her kategoride birinci seçtiği eserle ilgili gerekçeli rapor hazırlar. Bu rapor sonuç tutanağı ile birlikte ile birlikte festival yönetimine teslim edilir.

h) Yarışmanın ödül seramonisi Antalya Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı tarafından belirlenecek tarih ve mekanda yapılır.


HALK JÜRİSİ

a) Halk Jürisi toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Bu üyelerden 4'ünü Gündem 21 Kent Konseyi belirleyecektir. 5. üye ise T.C. Kültür Bakanlığı'nı temsilen jüriyi tamamlayacaktır. Bu jüri, yarışma kategorilerinden her birine Antalya halkı adına ödül verecektir. Ödül karşılığı, plaket olup; akçesizdir.

b) Ödül karşılığı Altın Portakal Plaketi olup; yarışmanın diğer ödülleri ile birlikte ilgilisine sunulacaktır.


YARIŞMA DALLARI VE ÖDÜLLER

a) Uluslararası Kısa Film-Video Yarışması dalları ve ödülleri şunlardır:

Dramatik 1.000.000.000.- TL
Belgesel 1.000.000.000.- TL
Deneysel 1.000.000.000.- TL
Dramatik 1.000.000.000.- TL

b) Ödül alan yapıtların yönetmenine ayrıca bir Altın Portakal Heykeli verilir.

c) Ödüller paylaştırılmaz.

d) Seçici kurul isterse, gerekçesini açılayarak bir özel ödül verebileceği gibi, gerekçe göstererek ödüllerden bir veya bir kaçını vermeyebilir.

e) Ödül kazanan yapımcının ödül seremonisine geliş- gidişi ile ilgili tüm masrafları kendilerine aittir.

f) Parasal ödüller, ödemeye ilişkin prosedürlerin yerine getirilmesini takiben 31.12.2002 tarihinde ödenir.

Not: Yarışma için gönderilen tüm dökümanların geliş ve gidiş masrafları katılımcıya aittir. 


Adres:
ALTIN PORTAKAL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 8. ULUSLARARASI KISA FİLM - VİDEO YARIŞMASI 100. YIL BLV. KÜLTÜR PARK İÇİ İDARİ BİNALAR 07070 ANTALYA/TÜRKİYE

E-mail:
festival@altinpotakal.org.tr
info@altinportakal.org.tr

Telefon:
0 242 2385444 - 2385300 (6 hat)

Fax:
0 242 23852762. RASTGELE ULUSLARARASI BALIKÇI VE DENİZ BELGESELLERİ FESTİVALİ

Foça 14 -17 Ağustos 2002

"RASTGELE Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali"nin ikincisi 14-18 Ağustos 2002 tarihleri arasında Foça'da yapılacaktır.

Foça (Fokaia) balıkçılarının ve bölge halkının aktif katılımı ve talebi ile ortaya çıkan Rastgele Festivali'ne, konu ile ilgili gerçekleştirilmiş bütün dünya belgesellerini davet ediyoruz.

UNDP'nin de destek verdiği bu etkinlik deniz ekosisteminin korunmasını, balıkçıların desteklenmesini ve paylaşma duygusunu bir platform olarak benimsiyor.

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Foça Yerel Gündem 21 ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) olarak birlikte düzenlediğimiz "RASTGELE Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali yine geçen yıl olduğu gibi Akdeniz balıkçılarının ve konuyla ilgili bilim adamlarının ve sanatçıların katılımı ile toplu konuşmalar; balık tutma, ağ onarma, olta bağlama, motor, vb... yarışmalar ile özgün kimliğini sürdürecek.

'RASTGELE' Uluslararası Balıkçılık ve Deniz Belgeselleri Festivali'nde sizi belgesellerinizle ve özgün önerilerinizle aramızda görmek istiyoruz.


KATILIM KOŞULLARI

- Filmin bir adet VHS-PAL kopyasını, metnini, katılım formlarını ve filme ait afiş, fotoğraflar ve set fotoğraflarını en geç 15 Nisan 2002 tarihine kadar iletmeniz gerekmektedir.

- Festivalde gösterim Türkçe ve İngilizce yapılacaktır.

- VHS kopya ile film metninin ve İngilizce çevirisinin PC Text Only formatında bir disket ve aynı zamanda A4 çıkışı olarak yollanması gerekmektedir.

- Festivale birden fazla filmle katılabilirsiniz.

- Festival gösterimleri Betacam SP/PAL formatında yapılacaktır.

- Kabul edilen filmlerin Betacam format olarak en geç 1 Haziran 2002'de Festival Komitesi'ne ulaştırılması gerekmektedir.

- Belirtilen tarih ve kurallara uymayan katılımlar kesinlikle etkinlik dışı bırakılacaktır.

- Festivale kabul edilen filmler BSB arşivine alınacak, söz konusu festivaldeki gösterimlerin dışında, Ankara Film Festivali, Göçer Sinema, Ay Işığı Belgeselleri ve 1001 Belgesel Etkinlikleri kapsamında, kent ve üniversite gösterimlerinde yer alacaktır. (Ticari olmayan Kültürel Amaçlı Etkinliklerde)

İletişim:
Bahriye KABADAYI, Bingöl ELMAS, Evren ÖZSELÇUK
Tel: +212 231 39 31-32 33 / Fax: +212 232 61 47
Adres: Prof. Orhan Ersek Sk. 66/2 80200
Teşvikiye / İSTANBUL3. ULUSLARARASI İZMİR KISA FİLM FESTİVALİ

19-30 Kasım 2002

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nin web sitesi yenilendi. Festivale başvurular yeni web sitesin üzerinden online olarak kabul edilecek.

Tüm kısa filmcilere açık olan festival ile ilgili biraz bilgi...

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, Türkiye'de kısa filme ve kısa filmcilere gereken önemin verilmesine önemli katkılarda bulunan ve bir çok yeni oluşumun başlangıcına öncülük etmiştir.

Türkiye ve dünyada ki geçmiş festival yapılarını ve göz önüne alarak oluşturduğu programlar ile ülkemizdeki festival anlayışını değiştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda festivalin sadece film gösterilen etkinlikler olmasının dışına çıkılmıştır.

Festival kapsamında düzenlenen söyleşilerle kısa filmcilerin kendi aralarında ve seyirci ile direkt iletişim kurmaları sağlanmıştır.

Hazırlanan workshop atölyelerinde festival tarihleri arasında bir kısa film çekimi için olanaklar sağlanmış ve tamamlanarak festivalin final gecesinde gösterilmiştir.

"Türk Sinemasından Siyah Beyaz Kareler" adlı resim sergisi sinemaseverlerlerin beğenisine sunuldu.

Festivalde, Konuk Sinema Okulu olarak davetli olan Münih Sinema Okulu filmleri Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde gösterildi ayrıca düzenlenen söyleşi ile iki eğitim kurumu arasında yeni köprüler kuruldu.

Festival Konuklarının birarada olabilmeleri için gerekli koşullar hazırlanarak daha yakından iletişim kurmalarına olanak sağlanmıştır.

Festivalin programı içinde çeşitli sunumlar ve performanslar ile program zenginleştirildi.

Ayrıca, Festival Cafeleri ve Festival Butik çalışmalarıyla kentin festivale katılması sağlandı.

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali olarak festival dönemi dışında Özel Saint Joseph Lisesinde "SİNEMA KISACA" adlı dört günlük bir etkinlik düzenlendi, ayrıca halen Özel Ege Lisesinde üç gurupla kısa film çalışmaları yürütülmektedir.

Dolayısıyla Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali; sadece film gösteren bir etkinlik olmanın çok dışında, gerçek bir festivaldir.

Festivalde buluşmak üzere...

Kayhan Kırmızıgül
Festival Yönetmeni

Ayrıntılı bilgi için: kayhan@izmirkisafilm.orgMİLANO FİLM FESTİVALİ

13 - 22 Eylül 2002

Genç ve tanınmamış yönetmenlere fırsat tanımak amacıyla Aprile Derneği ve Milano Kent Yönetimi Gençlik ve Spor Dairesi tarafından düzenlenen Milano Film Festivali'nin yedincisi 13 - 22 Eylül tarihleri arasında Piccolo Teatro'da düzenlenecek. Yarışmalı festivale her türde ve formatta uzun ve kısa metrajlı filmler kabul ediliyor. İlgililerin 1 Temmuz 2002 tarihine kadar www.milanofilmfestival.com adresindeki "competition" bölümündeki başvuru formunu doldurması gerekiyor.


Belirlenen ödüller:

Uzun metrajlı film ödülü: 5000 euros
Kısa metrajlı film ödülü: 2500 euros
Aprile Ödülü (her iki dalda da): 2500 euros

Festival'in bir başka projesi de Milano Film Festivali Tatili. Gençler, Milano'da mümkün olan en ucuz fiyatlarla Festival süresince (10 gün) kalabilecek, özel olarak düzenlenen etkinliklere katılabilecek.

Milano Film Festivali
Via Vincenzo Monti, 32
ITA - 20123 Milano, Italia
Tel: 00 39 02 713 613

info@milanofilmfestival.it14. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

21 Kasım - 01 Aralık 2002

14.'sü gerçekleştirilecek olan Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında "Ulusal Kısa Film ve Canlandırma Yarışması" ve "Ulusal Kısa Film Gösterim Programı" düzenlenecektir. Bu programlara ilişkin yönetmelik esasları ve başvuru formları, word ve excel dosyaları şeklinde festivalin web sayfasındadır. Başvuru zarflarının üzerine başvurulan programın adının yazılması gerekmektedir.

Volkan Kavas
Ankara Uluslararası Film Festivali Kısa Film Bölüm Sorumlusu


Daha ayrıntılı bilgi için:

DÜNYA KİTLE İLETİŞİM ARAŞTIRMA VAKFI
ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
FARABİ SOK. NO: 29/1 06690 ÇANKAYA
ANKARA TEL: 0.312 468 77 45 veya 0.312 468 38 92 FAX: 0.312 467 78 30

http://www.filmfestankara.org.tr
short.film@filfestankara.org.tr2. KUŞADASI ALTIN KIYI KISA FİLM FESTİVALİ

4. Ulusal Çevre Ve Kültür Kısa Filmleri Yarışması

26-30 Haziran 2002


1- AMAÇ:

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan KUŞADASI ALTIN KIYI KISA FİLM FESTİVALİ (26-30 Haziran 2002) kapsamında, geleneksel çevre kısa filmleri yarışmasının 4. gerçekleştirilecektir. Bu yarışmadaki amaç; kısa filmin yapımını özendirmek, ulusal kısa filmin gelişmesine, büyük kentler dışında da yaygınlaşmasına destek olmak, geniş izleyici kitleleri ile buluşmasını sağlamak, ayrıca çevre bilincini ve olgusunu bugünkü ve gelecek kuşaklara yaymaktır.


2- YARIŞMA KONUSU DALLARI VE ÖDÜLLER:

Yarışma konusu; çevre, kültür ve kaybolan değerler olarak belirlenmiştir.

Yarışmaya; Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel dallarda yapılmış yarışma konusunda söz edilen konuları doğrudan yada dolaylı olarak işleyen filmler katılabilirler.


ÖDÜLLER:

Birinci olacak yapıta DEĞİŞİM MEDYA FİLM YAPIM LTD. ŞTİ. tarafından verilecek PRODÜKSİYON ÖDÜLÜ'nün yanı sıra seçici kurulca gerekli görüldüğü sayıda ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ verilecektir. Ayrıca; Ödül alan filmlere plaketin yanı sıra katılan tüm filmlere birer katılım belgesi verilecektir.


3- KATILMA KOŞULLARI:

Yarışmaya çevre, kültür ve kaybolan değerler temalarını doğrudan yada dolaylı olarak işleyen filmler katılabilir. Yarışmaya T.C. uyruklu olanlar katılabilir. Festival Yürütme Kurulu ve İstanbul Kısa Filmciler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya sinema, video ve dijital formatlarında 1 Ocak 2000 tarihinden sonra yapılmış filmler katılabilir. Katılma ve ön eleme için filmin yayın (Betacam SP vb.) kalitesinde bir adet kopyası ile VHS ve Pal renk formatında kayıt edilmiş video kopyası gönderilecektir.

Yarışmaya katılacak; kurmaca, canlandırma, deneysel yapıtlar en çok 30 dakika, belgesel yapıtlar ise en çok 40 dakika ile sınırlı olacaktır.

Başvuru ile birlikte, ön eleme, festival kataloğu, medya tanıtımı vb. için filmler ile ilgili belgeler ve görsel öğeler gönderilmesi yarışmacının bilgisine sunulur.

Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Haziran 2002'dir.

Yarışmaya katılıp, ön elemeyi geçerek yarışmaya ve gösterime hak kazanan filmlerin festival sırasında ve ilerde yalnızca ticari olmayan çevre ve kültür faaliyetlerinde izleyicilere sunulması, çoğaltılması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş olacak, filmin tamamının herhangi bir TV kanalı ve diğer ticari gösterimleri için yarışmacı ile ilişki kurularak izin alınacak ve zorunlu giderler kesintisinden sonra kalan ücret aynen ödenecektir.

Yarışmaya gönderilen yapıtlar İstanbul Kısa Filmciler Derneği arşivinde saklanacaktır.

Seçiciler kurulu yargısı kesindir.

Aynı yarışmacı birden fazla filmle yarışmaya katılabilir.

Daha önce bu yarışmaya katılmış ve/veya ödül kazanan yapıtlar katılamaz. Ancak başka yarışmalara katılan filmler bu yarışmaya katılabilirler.

Her yarışmacı katılım belgesini doldurarak imzalayacaktır.

Katılma koşulları bu madde dahil olmak üzere toplam 14 madde olarak hazırlanmıştır ve değiştirilemez.


4- SEÇİCİLER KURULU:

Ali Hakan (Sinema Yazarı)
Agah Özgüç (Sinema Araştırmacısı)
Binnur Kılınçkaya (Tv Yapımcısı)
Mehmet Açar (Sinema Yazarı)
Hülya Koçyiğit (Sinema Oyuncusu)
Oktay Güzeloğlu (Kısa Film Yapımcısı)
Reyhan Kırmızıgül (Yönetmen)
Selçuk Özer (Oyuncu)
Uğur Yücel (Oyuncu)


5- YARIŞMA KATILIM VE YAZIŞMA ADRESİ:

İSTANBUL KISA FİLMCİLER DERNEĞİ Nuru Ziya Sok. 41/1 Galatasaray-Beyoğlu/İST. TEL:0-212-2936451

http://ikfd.topcities.com
istkisafilmder@yahoo.comNASREDDİN HOCA KISA METRAJ KOMEDİ FİLMLERİ YARIŞMASI

5 - 10 Temmuz 2002

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde 43. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında düzenlenen yarışma Akşehir Belediyesi ile Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi iş birliği gerçekleştiriliyor.

Yarışmaya, VHS, SVHS, mini DV ve betacam formalarında çekilmiş en az 10, en fazla 30 dakika uzunluğundaki filmler katılacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin filmler ve katılım belgelerini 14 Haziran 2002 tarihine kadar Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi'ne ulaştırmaları gerekiyor.

Yapılan değerlendirmeden sonra 1. seçilen filmin yönetmeni 3.5 milyar, 2. seçilen filmin yönetmeni 2.5 milyar ve 3. seçilen filmin yönetmeni ise 1.5 milyar lira para ile ödüllendirilecek. Dereceye giren filmlerin, 5-10 Temmuz tarihleri arasında Akşehir'de gerçekleştirilecek 'Nasreddin Hoca Senlikleri'nde ücretsiz olarak gösterimi yapılacak.

Bilgi: Suitcase Halkla ilişkiler
Tel: 0.212.291 50 03-04-05

Nurum ILICAK
nilicak@yahoo.comGIBARA INTERNATIONAL NON-BUDGET FILM FESTIVAL (KÜBA)

6 - 10 Kasım 2002

Kültür Bakanlığı Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, 6 - 10 Kasım 2002 tarihleri arasında Küba'nın Gibara kentinde "1. ULUSLARARASI KÜÇÜK BÜTÇELİ FİLMLER FESTİVALİ" düzenlenmiştir. Festivalin "Çekilmemiş Senaryo Yarışması" bölümüne katılacak olan senaryoların bütçelerinin 200.000 US dolar civarında olması ve dijital film için düşünülen bu senaryoların 80-120 sayfa arasında olması gerekmektedir. Yarışmadaki uzun ve kısa film gösterimine 16 mm veya 35 mm'lik tüm filmler katılabilecektir. Ayrıca kısa film yarışması bölümüne film, belgesel, reklam, eğitimsel filmler ve müzik klipleri alanında katılacak olan eserler için başvuruların 3 Haziran - 30 Ağustos tarihleri arasında yapılması istenmektedir. Festivale katılan yönetmenlerin, Kültür Bakanlığı'mızdan Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fırat Doğançay'ı da (Tel: 0.312.3100291) bilgilendirmeleri rica edilmektedir.

http://www.cubacine.cu/cinepobre/english.html6. ULUSLARARASI ÇEVRE FİLMLERİ FESTİVALİ

5 -13 Haziran 2002

Festival her yıl, yarışmayı kazanan projeleri, çekilmesini sağlayarak ödüllendiriyor... TÜRSAK Vakfı tarafından Garanti Bankası'nın ana sponsorluğunda geleneksel olarak gerçekleştirilen "6. Uluslararası Çevre Filmleri Festivali" kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "6. Halikarnas Balıkçısı Kısa Film Maratonu"nu kazanan projeler belli oldu. Festival kapsamında geleneksel olarak her yıl açılan proje yarışmasını kazanan 3 projenin, Festival tarafından desteklenerek çekildiği yarışmaya bu yıl toplam 35 proje katıldı... Mehmet Açar, Derya Alabora, Ümit Ünal, İlker Canikligil, Tevfik Başer ve Muzaffer Hiçdurmaz'dan oluşan "6. Halikarnas Balıkçısı Kısa Film Maratonu Jürisi" yaptıkları değerlendirme sonucunda;

A) "Nesilleri hızla yok olan hayvanları, artık sadece TV'lerden görebileceğimiz ironisini" görselleştiren İstanbul Üniversitesi İleşitim Fakültesi Öğrencileri'nden Gökmen Onat, Göktuğ Günal, Özden Yeniyol, Amir Khalilzadeh'ten oluşan ekibin "Uzaktan Kumanda" isimli projesini,

B) Evrenin hızla bozulmasına seyirci kalan 'yöneticilerin' masallarını çocuksu bir dille anlatan, yine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri'nden Bengisu Gençay, Hale Tümer, Yasemen Türkalp, Duygu Ertürk'ten oluşan ekibin "Su Masalları" isimli projesini,

C) Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü öğrencisi olan Zeynel Tolga Güre'nin "İnsanın doğaya yabancılaşmasını" görsel bir dille yansıttığı için, "İsimsiz" adlı projesini çekilmeye değer buldu.

Projeleri çekilmeye değer bulunan öğrenciler, Festival öncesinde yönetmen ve senarist Tevfik Başer'in danışmanlığında projelerini senaryolaştırmak için bir atölye çalışması gerçekleştirecekler. Ekipler daha sonra yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'ın koordinasyonunda ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin teknik desteği ile çekimlerini ve kurgularını gerçekleştirecekler. Tamamlanan filmler, festivalin son günü olan 13 Haziran 2002 tarihinde izleyicilere sunulacak.İKFD 1. ULUSAL KISA FİLM VE ÖYKÜ YARIŞMASI SONUÇLARI

İstanbul Kısa Filmciler Derneği tarafından düzenlenen 1. Ulusal Kısa Film ve Öykü Yarışması sonuçlandı. Kısa film dalında 'Türko Terapi' filmiyle Gürhan Özçiftçi, 'Pardon' isimli filmiyle Vedat Özdemir, 'Dar' isimli çalışmasıyla Gülbin Aydın En İyi Film Ödülü'nü alırken, Ozan Onat 'Yabancılar' filmiyle Jüri Özel Ödülü'ne, Halit Soysal 'Çekim 1-2' isimli filmiyle Jüri Özendirme Ödülü'ne layık görüldüler. Öykü dalında, En İyi Kısa Film Öyküsü Ödülü'nü 'Masumiyetini Yitirmiş Bir Aşkın Ardından Kaybolup Giden Her Şeye Dair' isimli öyküsüyle Ahu Barut, 'Bir Şans Daha' isimli öyküsüyle Oğuz Toydemir, 'Neye Niyet Neye Kısmet' isimli öyküsüyle Görken Kızılçağlayan aldılar. Bu dalda Jüri Özel Ödülü'nü Ahu Mısırlı 'Kendisiz' adlı öyküsüyle alırken, Jüri Özendirme Ödülü'nü ise Gürhan Özçiftçi 'Santral Serenat' isimli öyküsüyle kazandı.

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan ödül töreninde ayrıca, ülkemizde kısa filmin öncülerinden olan karikatürist Tonguç Yaşar, karikatürist Tan Oral ve film yönetmeni Artun Yeres'e Onur Ödülü verildi. Sinemaseverler, ödül töreni öncesinde bu ustalarla sohbet etme imkanı da buldular.
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV