Yıl:3 Dönem:2 Sayı:7/19

       

     
  KISA FİLM VE BELGESEL HABERLERİ


ANTALYA ALTIN PORTAKAL 8. KISA FİLM VE VİDEO YARIŞMASI

AMAÇ

Antalya Altın Portakal Uluslararası Kısa Film-Video yarışması sinema sanatında tecimsel açıdan şansı olmayan yapıtları özendirmek, ulusal sinemaya katkıda bulunacak yeni sinemacıları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla düzenlenmiştir. Yarışmanın ruhu, uluslararası dostluğun ve evrensel birlikteliğin ortaya konulması amacını taşır.


KATILMA KOŞULLARI

a) Yarışmaya katılacak yapımlar renkli ya da S/B olabilir.

b) Katılımlar ücretsizdir.

c) Uluslararası Kısa Film-Video yarışmasına süresi 30' (otuz dakika)'yı aşmayan yapıtlar katılabilir.

d) Yarışmaya 01 Ocak 2000 tarihinden sonra tamamlanan ve son başvuru tarihi olan 05 Temmuz 2002'e kadar yapılmış filmler katılabilir.

e) Yarışmaya katılacak yapımlar 35mm olabileceği gibi her türlü video yapımlar da olabilir. Yalnız U-Matik, Betacam, S-VHS gibi profesyonel yada yarı profesyonel tekniklerle çekimlerinin gerçekleştirilmiş olarak teslim edilmesi gerekiyor.

f) Yarışmaya katılacak video yapımlar, video teknikler kullanılarak yapılmış olmalıdır. Önce filme çekilmiş, sonradan video banda aktarılmış yapımlar, yarışmaya "video" kategorisinde katılamaz.

g) Yarışmaya başvuracak filmlerin ses tekniği optik veya manyetik (perfore ses bantlı) olabilir. Ancak gösteri olanaksızlığı nedeniyle ses ve görüntü şeritleri ayrı olan manyetik sesli filmler yalnızca seçici kurul üyelerine, bu tür filmlerin izlenmesinin olanaklı olduğu herhangi bir kurumda gösterilecek, izleyicilere ise VHS kopyaları gösterilecektir.

h) Yarışma 14 - 17 Eylül 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

i) Yarışmaya son başvuru ve film teslim tarihi 05 Temmuz 2002 Cuma günüdür. Katılımcılar Antalya Altın Portakal Film Festival bürosundan sağlayacakları katılım belgelerini doldurarak bu tarihe kadar filmleri ile birlikte Festival Yönetimine ulaştırmalıdır.

j) Yarışma filmlerinin dialogları Windows Office programları kullanılarak diskete kaydedilip başvuru formu ile birlikte teslim edilecektir.

k) Yarışmaya yurtiçi ve yurtdışından katılanlar, eserlerin diyaloglarını İngilizce'ye çevirmiş şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yurtiçinden katılacaklar diyalogların Türkçe metinlerini de teslim etmeleri gerekmektedir.

l) Başvuru sırasında aşağıdaki materyallerin, başvuru belgesi ve filmle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

* Film 35 mm. ise, pal renk sisteminde kaydedilmiş VHS kopyası; (Yarışmadan sonra VHS olarak teslim edilmiş filmlerle, 35 mm filmlerin VHS kopyaları festival arsivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere kalacaktır.)

* Filmle ilgili en az 2 adet fotoğraf,

* Yönetmenin kısa özgeçmişi (Türkçe - İngilizce ) ve fotoğrafı,

* Filmin kısa özeti (Türkçe - İngilizce)

m) Yapıtlar istenirse en geç 29 Ağustos 2002 Cuma akşamına kadar, yerine aynı filmin düzeltilmiş bir kopyası verilerek değiştirilebilir.

n) Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeni ile doğabilecek hukuki sorumluluk başvuru sahibine aittir.

o) Yarışmaya yollanan yapıtların festivale tesliminden festivalin son gününe kadar geçen süre içinde sigortasında Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı sorumludur.

p) Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula, Festival Yürütme Kurulu'nun uygun göreceği salonlarda ve yaptığı izlence programına göre sunulur. Festival sırasında Yürütme Kurulu'na ya da salon yetkililerine salon ya da izlence değişikliği önerilmez ve yapılamaz.

r) Yarışmanın organizasyonunu gerçekleştiren Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı gerekli gördüğü takdirde Ön Jüri oluşturacaktır.

s) Eserler 16 Ağustos 2002 tarihinden sonra geri çekilemez.

t) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi, ANTALYA ALTIN PORTAKAL KÜLTÜR ve SANAT VAKFI'na aittir.

u) Yarışmaya başvuran filmlerle ilgili her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir. Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı'nın yarışmaya katılan filmlerle ilgili her türlü denetim ve inceleme hakkı saklıdır. Vakıf, bu hakkını oluşturacağı bir uzmanlar kurulu aracılığı ile kullanabileceği gibi; resmi makamların konu ile ilgili komisyonlarına sevk yoluyla da kullanabilir.


JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

ÖN JÜRİ

a) Vakıf, gerekli hallerde ön jüri oluşturma kararını saklı tutar. Ön jüri oluşturulması halinde, Ön Jüri Büyük Jüri'de değerlendirmek üzere her kategoride en fazla 10 filmi finale bırakmak durumundadır.


JÜRİ

a) Büyük Jüri üyeleri Vakıf tarafından belirlenir.

b) Jüri en az 5 kişiden oluşacaktır.

c) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu jüri üyeleri %40'dan fazla olmayacaktır.

d) Jüri en geç 31 Mayıs 2002 tarihine kadar belirlenecektir.

e) Vakıf; jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan, yöntem ve diğer konularda olası sorunların çözülmesinde yardımcı olabilecek gözlemci bulunduracaktır.

f) Jüri ilk toplantısında bir başkan seçer ve Vakıf'ın belirleyeceği film izleme programını uygulamaya başlar. Film izleme programı ile birlikte değerlendirme toplantısının günü, saati ve yeri ayrıca açıklanır. Yarışmada bulunan filmin yapımı ve tanıtımında görev alan kişiler jüri üyeliği yapamaz.

g) Jüri, yarışmadaki her kategoride birinci seçtiği eserle ilgili gerekçeli rapor hazırlar. Bu rapor sonuç tutanağı ile birlikte ile birlikte festival yönetimine teslim edilir.

h) Yarışmanın ödül seramonisi Antalya Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı tarafından belirlenecek tarih ve mekanda yapılır.


HALK JÜRİSİ

a) Halk Jürisi toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Bu üyelerden 4'ünü Gündem 21 Kent Konseyi belirleyecektir. 5. üye ise T.C. Kültür Bakanlığı'nı temsilen jüriyi tamamlayacaktır. Bu jüri, yarışma kategorilerinden her birine Antalya halkı adına ödül verecektir. Ödül karşılığı, plaket olup; akçesizdir.

b) Ödül karşılığı Altın Portakal Plaketi olup; yarışmanın diğer ödülleri ile birlikte ilgilisine sunulacaktır.


YARIŞMA DALLARI VE ÖDÜLLER

a) Uluslararası Kısa Film-Video Yarışması dalları ve ödülleri şunlardır:

Dramatik 1.000.000.000.- TL
Belgesel 1.000.000.000.- TL
Deneysel 1.000.000.000.- TL
Dramatik 1.000.000.000.- TL

b) Ödül alan yapıtların yönetmenine ayrıca bir Altın Portakal Heykeli verilir.

c) Ödüller paylaştırılmaz.

d) Seçici kurul isterse, gerekçesini açılayarak bir özel ödül verebileceği gibi, gerekçe göstererek ödüllerden bir veya bir kaçını vermeyebilir.

e) Ödül kazanan yapımcının ödül seremonisine geliş- gidişi ile ilgili tüm masrafları kendilerine aittir.

f) Parasal ödüller, ödemeye ilişkin prosedürlerin yerine getirilmesini takiben 31.12.2002 tarihinde ödenir.

Not: Yarışma için gönderilen tüm dökümanların geliş ve gidiş masrafları katılımcıya aittir. 


Adres:
ALTIN PORTAKAL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 8. ULUSLARARASI KISA FİLM - VİDEO YARIŞMASI 100. YIL BLV. KÜLTÜR PARK İÇİ İDARİ BİNALAR 07070 ANTALYA/TÜRKİYE

E-mail:
festival@altinpotakal.org.tr
info@altinportakal.org.tr

Telefon:
0 242 2385444 - 2385300 (6 hat)

Fax:
0 242 23852762. RASTGELE ULUSLARARASI BALIKÇI VE DENİZ BELGESELLERİ FESTİVALİ

Foça 14 -17 Ağustos 2002

"RASTGELE Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali"nin ikincisi 14-18 Ağustos 2002 tarihleri arasında Foça'da yapılacaktır.

Foça (Fokaia) balıkçılarının ve bölge halkının aktif katılımı ve talebi ile ortaya çıkan Rastgele Festivali'ne, konu ile ilgili gerçekleştirilmiş bütün dünya belgesellerini davet ediyoruz.

UNDP'nin de destek verdiği bu etkinlik deniz ekosisteminin korunmasını, balıkçıların desteklenmesini ve paylaşma duygusunu bir platform olarak benimsiyor.

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Foça Yerel Gündem 21 ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) olarak birlikte düzenlediğimiz "RASTGELE Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali yine geçen yıl olduğu gibi Akdeniz balıkçılarının ve konuyla ilgili bilim adamlarının ve sanatçıların katılımı ile toplu konuşmalar; balık tutma, ağ onarma, olta bağlama, motor, vb... yarışmalar ile özgün kimliğini sürdürecek.

'RASTGELE' Uluslararası Balıkçılık ve Deniz Belgeselleri Festivali'nde sizi belgesellerinizle ve özgün önerilerinizle aramızda görmek istiyoruz.


KATILIM KOŞULLARI

- Filmin bir adet VHS-PAL kopyasını, metnini, katılım formlarını ve filme ait afiş, fotoğraflar ve set fotoğraflarını en geç 15 Nisan 2002 tarihine kadar iletmeniz gerekmektedir.

- Festivalde gösterim Türkçe ve İngilizce yapılacaktır.

- VHS kopya ile film metninin ve İngilizce çevirisinin PC Text Only formatında bir disket ve aynı zamanda A4 çıkışı olarak yollanması gerekmektedir.

- Festivale birden fazla filmle katılabilirsiniz.

- Festival gösterimleri Betacam SP/PAL formatında yapılacaktır.

- Kabul edilen filmlerin Betacam format olarak en geç 1 Haziran 2002'de Festival Komitesi'ne ulaştırılması gerekmektedir.

- Belirtilen tarih ve kurallara uymayan katılımlar kesinlikle etkinlik dışı bırakılacaktır.

- Festivale kabul edilen filmler BSB arşivine alınacak, söz konusu festivaldeki gösterimlerin dışında, Ankara Film Festivali, Göçer Sinema, Ay Işığı Belgeselleri ve 1001 Belgesel Etkinlikleri kapsamında, kent ve üniversite gösterimlerinde yer alacaktır. (Ticari olmayan Kültürel Amaçlı Etkinliklerde)

İletişim:
Bahriye KABADAYI, Bingöl ELMAS, Evren ÖZSELÇUK
Tel: +212 231 39 31-32 33 / Fax: +212 232 61 47
Adres: Prof. Orhan Ersek Sk. 66/2 80200
Teşvikiye / İSTANBUL3. ULUSLARARASI İZMİR KISA FİLM FESTİVALİ

19-30 Kasım 2002

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nin web sitesi yenilendi. Festivale başvurular yeni web sitesin üzerinden online olarak kabul edilecek.

Tüm kısa filmcilere açık olan festival ile ilgili biraz bilgi...

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, Türkiye'de kısa filme ve kısa filmcilere gereken önemin verilmesine önemli katkılarda bulunan ve bir çok yeni oluşumun başlangıcına öncülük etmiştir.

Türkiye ve dünyada ki geçmiş festival yapılarını ve göz önüne alarak oluşturduğu programlar ile ülkemizdeki festival anlayışını değiştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda festivalin sadece film gösterilen etkinlikler olmasının dışına çıkılmıştır.

Festival kapsamında düzenlenen söyleşilerle kısa filmcilerin kendi aralarında ve seyirci ile direkt iletişim kurmaları sağlanmıştır.

Hazırlanan workshop atölyelerinde festival tarihleri arasında bir kısa film çekimi için olanaklar sağlanmış ve tamamlanarak festivalin final gecesinde gösterilmiştir.

"Türk Sinemasından Siyah Beyaz Kareler" adlı resim sergisi sinemaseverlerlerin beğenisine sunuldu.

Festivalde, Konuk Sinema Okulu olarak davetli olan Münih Sinema Okulu filmleri Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde gösterildi ayrıca düzenlenen söyleşi ile iki eğitim kurumu arasında yeni köprüler kuruldu.

Festival Konuklarının birarada olabilmeleri için gerekli koşullar hazırlanarak daha yakından iletişim kurmalarına olanak sağlanmıştır.

Festivalin programı içinde çeşitli sunumlar ve performanslar ile program zenginleştirildi.

Ayrıca, Festival Cafeleri ve Festival Butik çalışmalarıyla kentin festivale katılması sağlandı.

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali olarak festival dönemi dışında Özel Saint Joseph Lisesinde "SİNEMA KISACA" adlı dört günlük bir etkinlik düzenlendi, ayrıca halen Özel Ege Lisesinde üç gurupla kısa film çalışmaları yürütülmektedir.

Dolayısıyla Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali; sadece film gösteren bir etkinlik olmanın çok dışında, gerçek bir festivaldir.

Festivalde buluşmak üzere...

Kayhan Kırmızıgül
Festival Yönetmeni

Ayrıntılı bilgi için: kayhan@izmirkisafilm.orgHALİKARNAS BALIKÇISI KISA FİLM MARATONU PROJE YARIŞMASI

Son Başvuru 13 Mayıs 2002


TÜRSAK Vakfı'nın, ülkemizde ve dünyada, "Doğa-İnsan ilişkisini ve iletişimini" sinemanın etkili diliyle ve geniş kitlelerle paylaşabilmek hedefiyle geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği "Uluslararası Çevre Filmleri Festivali" bu yıl 05-13 Haziran 2002 tarihleri arasında Garanti Bankası'nın işbirliği ile İstanbul'da altıncı kez izleyicileri ile buluşacak. WWF Türkiye'nin danışmanlığında yapılan Festival çerçevesinde her yıl tüm üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenerek, gençlerin çevre sorunlarına duyarlılığını artırmayı ve nitelikli kısa film üretiminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen "Halikarnas Balıkçısı Kısa Film Maratonu", geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Bu yıl teması "Doğal Çevre İle İletişim" olarak belirlenen Film Maratonu, seçilen projelerin, senaryolaştırılmasını, Festival sırasında çekilip, kurgulanmasını ve tamamlanan filmlerin Festivalin son günü gösterilmesini içeriyor. Proje Değerlendirme Kurulu Derya Alabora, Ümit Ünal, Tevfik Başer, İlker Canikligil, Mehmet Açar ve Muzaffer Hiçdurmaz'dan oluşan "Halikarnas Balıkçısı Kısa Film Maratonu"nun katılım koşulları ise şöyle:

1- Maraton, tüm üniversite öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya en fazla dört kişilik ekipler halinde katılabileceklerdir.

2- Proje teması, "Doğal Çevre ile İletişim" olarak belirlenmiştir. Bu temayla, "insanoğlunun yaşadığı coğrafya içinde, varoluşundan beri hızla kaybettiği ve günümüzde bozulan ekolojik denge ile kendi yaşamını da tehdit eder duruma gelen" doğal yaşamla olan iletişiminin görsel dille sorgulanması hedeflenmiştir.

3- Maratona, süreleri 5 dakikayı aşmayan film projeleri kabul edilecektir.

4- Seçici Kurul, en fazla üç asıl ve bir yedek proje seçecektir. Seçilen projelerin herhangi birinin çekime katılamaması durumunda, yedek proje Maratona katılacaktır.

5- Ekipler filmlerine ilişkin, bir sayfayı aşmayan sinopsislerini, ekipte yer alan kişilerin kısa özgeçmişlerini, iletişim adres ve telefonlarını içeren dosyalarını yedişer adet olarak son başvuru tarihine kadar "TÜRSAK Vakfı, G.Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/2 Beyoğlu - İstanbul" adresine elden veya taahhütlü posta ile iletmiş olacaklardır. Postadaki gecikmelerden Festival sorumlu olmayacaktır.

6- Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2002 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar olup bu tarihten sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Projeler, Ümit Ünal, Mehmet Açar, Tevfik Başer, Derya Alabora, İlker Canikligil ve Muzaffer Hiçdurmaz'dan oluşan bir Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

8- Seçici Kurul sonuçları 20 Mayıs 2002 Pazartesi günü açıklanacaktır.

9- Seçilen projelerin senaryolaştırılması, yönetmen Tevfik Başer'in danışmanlığında gerçekleştirilecektir.

10- Maratona katılacak ekiplere birer adet DVD kamera, 40'ar dakikalık 3 adet bant, ışık ve ses malzemesini içeren teknik ekipman verilecek, çekimler Muzaffer Hiçdurmaz'ın danışmanlığında gerçekleştirilecektir. (Kamerayı ekipler kendileri kullanacaktır.)

11- Maratona katılacak ekiplerin kurgu çalışmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Ekipler özel olarak kullanmayı istedikleri ses efekti, müzik bandı gibi malzemeleri kendileri sağlayacaktır.

12- Projeler, kesinlikle doğal çevreye ve canlı yaşamına zarar verici bir yapım aşamasını içermeyecektir. Bu tür projeler başvuru aşamasında elenmiş olacaktır.

13- Filmlerin tüm hakları TÜRSAK Vakfı'na ait olacaktır. Yaratıcıları filmlerini TÜRSAK Vakfı'nın yazılı izniyle başka platformlarda değerlendirebileceklerdir.

14- Yarışmaya gönderilen projeler iade edilmeyecek olup, değerlendirmeye girmeyen projelerin telif hakları yaratıcılarına ait olacaktır.


Adres: Gazeteci Erol Dernek Sk. No:11 / 2 Hanif Han Beyoğlu / İstanbul

Tel: 0212 244 52 51 - 251 67 70

Faks: 0212 292 03 37

tursak@tursak.com
www.tursak.comEGE ÜNİVERSİTESİ 2. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ

22-23-24 Mayıs 2002


KATILIM KOŞULLARI

1) Etkinliğe her yönetmen, en fazla üç filmiyle katılabilir (Yurtdışından katılacak yönetmenler için sınır bulunmamaktadır.)

2) Filmlerin orijinal formatı ne olursa olsun, etkinliğe gönderilecek kopyanın VHS Video formatında olması gerekmektedir.

3) Filmler orijinal dillerinde simultane çevirisi yapılarak gösterilecektir.

4) Filmler, "kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel ve/veya video art" türlerinde olabilir.

5) Filmlerin süresi 30 dakikayı aşmamalıdır.

6) Gönderilecek filmlerin, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra yapılmış olması gerekmektedir.

7) Aşağıda örneği bulunan başvuru formlarının, yönetmen/yönetmenler tarafından doldurularak, kasetlerle birlikte en geç 1 Mayıs 2002 Çarşamba akşamına kadar Etkinlik Düzenleme Komitesi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

8) Filmlerle ilgili tüm hak ve sorumluluklar yönetmene aittir.


İletişim için: EGE ÜNİV. İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TV-SİNEMA BÖLÜMÜ Tel: (0232)3884000/1856

http://iletisim.ege.edu.tr/~egekisa
egekisafilm@yahoo.com
muratunal@hotmail.com2. KUŞADASI ALTIN KIYI KISA FİLM FESTİVALİ

4. Ulusal Çevre Ve Kültür Kısa Filmleri Yarışması

26-30 Haziran 2002


1- AMAÇ:

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan KUŞADASI ALTIN KIYI KISA FİLM FESTİVALİ (26-30 Haziran 2002) kapsamında, geleneksel çevre kısa filmleri yarışmasının 4. gerçekleştirilecektir. Bu yarışmadaki amaç; kısa filmin yapımını özendirmek, ulusal kısa filmin gelişmesine, büyük kentler dışında da yaygınlaşmasına destek olmak, geniş izleyici kitleleri ile buluşmasını sağlamak, ayrıca çevre bilincini ve olgusunu bugünkü ve gelecek kuşaklara yaymaktır.


2- YARIŞMA KONUSU DALLARI VE ÖDÜLLER:

Yarışma konusu; çevre, kültür ve kaybolan değerler olarak belirlenmiştir.

Yarışmaya; Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel dallarda yapılmış yarışma konusunda söz edilen konuları doğrudan yada dolaylı olarak işleyen filmler katılabilirler.


ÖDÜLLER:

Birinci olacak yapıta DEĞİŞİM MEDYA FİLM YAPIM LTD. ŞTİ. tarafından verilecek PRODÜKSİYON ÖDÜLÜ'nün yanı sıra seçici kurulca gerekli görüldüğü sayıda ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ verilecektir. Ayrıca; Ödül alan filmlere plaketin yanı sıra katılan tüm filmlere birer katılım belgesi verilecektir.


3- KATILMA KOŞULLARI:

Yarışmaya çevre, kültür ve kaybolan değerler temalarını doğrudan yada dolaylı olarak işleyen filmler katılabilir. Yarışmaya T.C. uyruklu olanlar katılabilir. Festival Yürütme Kurulu ve İstanbul Kısa Filmciler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya sinema, video ve dijital formatlarında 1 Ocak 2000 tarihinden sonra yapılmış filmler katılabilir. Katılma ve ön eleme için filmin yayın (Betacam SP vb.) kalitesinde bir adet kopyası ile VHS ve Pal renk formatında kayıt edilmiş video kopyası gönderilecektir.

Yarışmaya katılacak; kurmaca, canlandırma, deneysel yapıtlar en çok 30 dakika, belgesel yapıtlar ise en çok 40 dakika ile sınırlı olacaktır.

Başvuru ile birlikte, ön eleme, festival kataloğu, medya tanıtımı vb. için filmler ile ilgili belgeler ve görsel öğeler gönderilmesi yarışmacının bilgisine sunulur.

Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Haziran 2002'dir.

Yarışmaya katılıp, ön elemeyi geçerek yarışmaya ve gösterime hak kazanan filmlerin festival sırasında ve ilerde yalnızca ticari olmayan çevre ve kültür faaliyetlerinde izleyicilere sunulması, çoğaltılması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş olacak, filmin tamamının herhangi bir TV kanalı ve diğer ticari gösterimleri için yarışmacı ile ilişki kurularak izin alınacak ve zorunlu giderler kesintisinden sonra kalan ücret aynen ödenecektir.

Yarışmaya gönderilen yapıtlar İstanbul Kısa Filmciler Derneği arşivinde saklanacaktır.

Seçiciler kurulu yargısı kesindir.

Aynı yarışmacı birden fazla filmle yarışmaya katılabilir.

Daha önce bu yarışmaya katılmış ve/veya ödül kazanan yapıtlar katılamaz. Ancak başka yarışmalara katılan filmler bu yarışmaya katılabilirler.

Her yarışmacı katılım belgesini doldurarak imzalayacaktır.

Katılma koşulları bu madde dahil olmak üzere toplam 14 madde olarak hazırlanmıştır ve değiştirilemez.


4- SEÇİCİLER KURULU:

Ali Hakan (Sinema Yazarı)
Agah Özgüç (Sinema Araştırmacısı)
Binnur Kılınçkaya (Tv Yapımcısı)
Mehmet Açar (Sinema Yazarı)
Hülya Koçyiğit (Sinema Oyuncusu)
Oktay Güzeloğlu (Kısa Film Yapımcısı)
Reyhan Kırmızıgül (Yönetmen)
Selçuk Özer (Oyuncu)
Uğur Yücel (Oyuncu)


5- YARIŞMA KATILIM VE YAZIŞMA ADRESİ:

İSTANBUL KISA FİLMCİLER DERNEĞİ Nuru Ziya Sok. 41/1 Galatasaray-Beyoğlu/İST. TEL:0-212-2936451

http://ikfd.topcities.com
istkisafilmder@yahoo.comSELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2. ÖĞRENCİ FİLMLERİ FESTİVALİ

Mayıs 2002

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından "KISA-CA" adı altında geçen yıl 1.'si düzenlenen "Öğrenci Filmleri Festivali" bu yıl daha geniş kapsamlı, ulusal düzeyde ve yine yarışmalı bölümler şeklinde gerçekleştirilecektir. Festival bu yıl mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilecektir. Festival bünyesinde çeşitli kısa film söyleşiler, workshop çalışmaları, sergiler gerçekleştirilecektir. Ön elemeyi geçen filmlere kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel film dallarında 1.'lik, 2.'lik, 3.'lük ve jüri özel ödülleri verilecektir. Katılmak isteyenlerin, filmlerin birer adet VHS kopyasını, filme ve yönetmene ilişkin bilgileri, set fotoğraflarını ve açık adreslerini bir dosya halinde aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir:

Adres: Yrd. Doç. Dr. Aytekin Can
Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampusu İletişim Fakültesi Selçuklu / Konya
aytekin@karatay1.cc.selcuk.edu.tr
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV