Yıl:3 Dönem:2 Sayı:8/20

       

     
  ALBÜM TANITIMLARI

Sevgili okuyucularımız;

Bu ay sizlere Klasik Türk Musikisine ait örnekleri tanıtmaya çalışacağız.


AHMET KADRİ RİZELİ / HAREMDE NEŞE

Elimizdeki albüm, saray ve konakların harem meclislerinde yapılan, hanımların icra edip söylediği müziklerden oluşturulmuş. Harem, günümüzde yaygın olarak kullanılan anlamıyla, padişahın zevk ve eğlencesi için toplanılmış hatunlardan oluşmuyordu. Harem bölümünde hatunlara eğitim ve terbiye kazandırıldığı gibi müzik bilgisi de veriliyordu. Hanımlar kendi aralarında müzik meşk edip fasıllar çalıyorlardı. Hatta kolay çalabilmeleri için onlara özel sazlar yapılmış olup bu sazlara "zenne udu", "zenne kanunu" gibi isimler verilmişti. Bu müzik aletlerinin kızlar gelin olduğunda çeyizlerine koyulduğu bilgisi de albümle birlikte verilen kitapçıkta yer alan bilgilerden. Albümde, o döneme ait şarkı ve saz taksimlerinden oluşan 22 parça yer alıyor. Albümün yönetmenliğini dergimizin bu sayısında söyleştiğimiz Kemençeci Ahmet Kadri Rizeli yapmış. Klasik Türk Musikisi dinleyen okurlarımızın dikkatine.

KALAN MÜZİKMESUT CEMİL / MASTERWORKS OF TURKISH CLASSICAL MUSIC

Tanbur üstadı Mesut Cemil'in birbirinden kıymetli onlarca eseri üç albümde toplandı. Albümlerde, Mesut Cemil'in yanı sıra; Yorgo Bacanos, Süleyman Erguner, Sadi Işılay, Cevdet Çağla ve Niyazi Sayın gibi Türk müziğinin önemli isimlerin eserleri de bulunuyor. Türk müziğinin büyük isimlerinden biri olan Tanburi Cemil Bey'in oğlu olan Mesut Cemil'in koleksiyonları taranarak bir araya getirilen ve üç CD'den oluşan çalışmada; I. CD'de erken dönem eserler, II. CD'de enstrümantal eserler ve III. CD'de vokaller olmak üzere 3 bölüm bulunuyor. Mesut Cemil Bey hakkında, CD ile birlikte verilen kitapçıkta şu bilgiler var:

"Mesut Cemil, musikimizin klasiklerinden bir çoğunun gün ışığına çıkmasını sağlamakla birlikte bunların bir çoğunu ilk kez seslendirmiş ses ve saz musikimizde derin izler bırakmış bir yorumcudur. Günümüz icracılarından da bir çoğunun etkilendiği Mesut Cemil aynı zamanda sadece dini mekanlarda icra edilen ayinleri de devlet radyolarına taşıyarak bu eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Mesut Cemil'in batı müziği eğitimi almasının ve batı musikisini de çok iyi bilmesi o döneme kadar Türk Musikisine karşı geliştirilmiş olumsuz politikasıyla tanınan devlet radyolarında Mesut Cemil'in dikkatli yönetimi altında yetenekli müzisyenler yetiştirilmesini, halk ve geleneksel musikinin kitlelerce dinlenip yayılmasını sağlamıştır. Mesut Cemil Bey'in en ünlü eseri Nihavent Saz Semaisidir."

Golden Horn Records tarafından yayınlanan bu çalışmayı bütün okuyucularımıza tavsiye ederiz.

GOLDEN HORN RECORDSİHSAN ÖZGEN / TANBURİ CEMİL BEY

1873-1916 yılları arasında yaşamış olan Tanburi Cemil Bey, Türk Musikisi tarihinde yetişmiş en büyük tanbur virtüözü olarak kabul edilmektedir. Tanburi Cemil Bey bu özelliğini, tanbur icra tekniğine getirdiği köklü yeniliklerle kazanmıştır. Aynı zamanda klasik peşrev tarzının en önemli temsilcisi sayılır. Bunun yanı sıra, yaylı tanbur ve viyolonselle yaptığı taksimler (doğaçlama) Tanburi Cemil Bey'in icralarıyla saygınlık kazanmıştır. Doğaçlamanın, günümüzde yeni yeni hak ettiği yeri bulduğu kanaatindeyiz.

Albümde yer alan taksimleri İhsan Özgen Bey icra ederken Serdar Erbaşı da vurmalı çalgılarla ona eşlik etmiş. Albümde taksim ve peşrevlerden oluşan 17 parça yer alıyor. Albümün yapımcılığını ünlü udi Harold Hagopian yapmış. Arşiv niteliğindeki çalışmayı doğaçlama müzik seven okurlarımıza tavsiye edebiliriz.

GOLDEN HORN RECORDSYARKIN TÜRK RİTM GRUBU / TEN ' TENDE

Ferruh Yarkın yönetimindeki Yarkın Türk Ritm Grubu; Fahrettin Yarkın, Ferruh Yarkın, Bekir Sakarya ve Baykal Doğanay'dan oluşuyor. Ferruh Yarkın, amaçlarının melodi ile ritm arısındaki ilişkiyi yansıtmak olduğunu, ayrıca bu albümü önemli kılan özelliğinse Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Musikisi ritm kalıplarını ve sazlarını (ney, vokal ve zurna) kullanmaları ve bunu diğer parçalara da uygulamaları olduğunu ifade ediyor. Bunu yaparken doğaçlamaya da geniş yer vermişler. Albüm, bildiğimiz, klasik anlamda vurmalı çalgıların coştuğu bir oyun havası albümü şekline bürünmekten ziyade sanatsal kaygı taşıyan bir çalışma. Albüm, Bulmaca isimli parçayla başlarken; Ringala, Sis, Hu, Giz gibi parçalarla devam ediyor. Gerçekten kaliteli bir vurmalı çalgılar albümü.

KALAN MÜZİKSALİH BİLGİN - MURAT AYDEMİR / NEVÂ

Salih Bilgin'in ney ve Murat Aydemir'in tanbur icrasının yer aldığı albüm piyasada çok az örneği bulunan çalışmalardan biri niteliğinde. Klasik Türk Musikisinin baş tacı sazları olan ney ve tanbura hak ettiği değeri vererek hazırlanan albümde; peşrev, taksim ve saz semaisi örneklerine, ayrıca Niyazi Sayın ve Necdet Yazar'ın, öğrencilerinin bu çalışmaları için kaleme aldıkları sunuş yazılarına yer verilmiş. CD kitapçığında Nevâ'nın esrârı şöyle açıklanıyor:

"Ses, gemiler geçmeyen o ummandan, yaşadığımız bu âleme uzanan belki en önemli köprülerden biri. İşte bizim Nevâ perdemiz de, bu ummâna açılan esrarlı köprümüz... Musiki denizinde seyrüsefer halindeki her musikişinas, geçmişten beri bu köprüyü kullanageldi... Ezcümle, Nevâ perdesi, isminin mânâsı olan ses, makam, âhenk ve nağmenin bütün gereklerini hep sunduğu gibi, sunmaya yine devam ediyor..."

Sazendeler de bunu düşünerek albümlerine Nevâ ismini uygun görmüşler ve müzikal düşünce dışında hiçbir kaygı gütmeden, devirler öncesinden beri elden ele gelen bu bayrağı, ustaların açtığı yoldan güçlerinin yettiği kadarıyla taşımaya gayret göstermişler. Biz de "ehli gönül"ün takdirine sunulan bu çalışmayı okuyucularımıza tavsiye ediyoruz.

KAF MÜZİK
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV