Yıl:3 Dönem:2 Sayı:8/20

       

     
  DERGİ SERGENİ


ADAM ÖYKÜ

İki Aylık Öykü Dergisi
Sayı: 40
Mayıs-Haziran 2002Karıncanın Su İçtiği'nden / Yaşar Kemal 5
Bir Aile Babası / Mihail Şolohov 29
Bir Köy Hekimi / Franz Kafka 34
Peder Andrea / Pearl S. Buck 39
Ilgimlar / Josefina Rodriguez Aldecoa 47
İpek Pijamalı Katiller / Muzaffer Buyrukçu 81
Çağrı / Tezer Özlü 88
Gece / Tahir Abacı 91
Lahit / İzzet Yaşar 93
Anımsamak / Feridun Andaç 99
Yol / Ludmila Denisenko 101
Anemon / Leyla Ruhan Okyay 104
Adalara Doğru / Albert Sabanoğlu 108
Bitkisel Hayat / Gaye Boralıoğlu 114
"Ölüler de Ağlar" mı?.. / Yücel Feyzioğlu 117
Elma / Faruk Duman 124
Güvenlik Görevlisi / Ahmet Yıldız 126
Bir Düş Üstüne Kurgular / Hüseyin Akyüz 133
Mecnuneddin / Saliha Yadigar 139
Evimiz, Babam ve Gule / Süleyman Noyan 141
Carla'nın Ruhu / Benan Dinçtürk 144
Fiko / Yılmaz Uçar 149
Enişteli Öyküler / Onur Caymaz 151DERGÂH

Aylık edebiyat, sanat, kültür dergisi
Sayı: 147
Mayıs 2002Eski şiirimiz duracağı noktada durdu ve biteceği devirde bitti / Yahya Kemal 1
Eyvah (şiir) / Kemal Sayar 2
Çürük bir koz (şiir) / Ali Ekecik 2
Çoktan hazırdı (şiir) / Levent Sunal 3
Şairin Rüsvalığı / Hayriye Ünal 3
Çolak Hattat (Şiir) / Fatma Çolak 4
Hüzün ve Herkes / Oktay Salih 4
Küçük Rüzgarlarla Gelen (Hikaye) / Selçuk Orhan 5
Edebiyat Can Çekişiyor, Aruz da Ne ki / Hasan Öztürk 6
Günümüz Edebiyatının Amel Defteri / Osman Özbahçe 12
Bu yaz ayrılığın ilk yazı olacak / İnci Enginün 15
Küresel Kapitalizme ve İktidar(ın)a "Hep Muhalif Olmak" İdris Demirel / İdris Demirel 17
Hüsrev Hatemi'nin Hatıraları Anıcak Ol Meclisi'nin Hatırlattıkları / Ersin Özarslan 19
Dergilerde Şiir / Osman Özbahçe 21
Şiirde Gibi Olmak / Mehmet Narlı 23
Tedat / Hakan Şarkdemir 24HECE

Aylık Edebiyat Dergisi
Türk Romanı Özel Sayısı
Sayı: 65-66-67
Mayıs-Haziran-Temmuz 2002Roman Serüvenimiz 3
Çizgi / Hasan Aycın 6
Romanın Hikayesi / M. Kayahan Özgül 6
Türk Edebiyatının Romanla Tanışması / Ahmet Cüneyt Issı 7
Tanzimat Döneminde Türk Romanı / Nurullah Çetin 16
II. Abdülhamit Dönemi Türk Romanı (1878-1908) / Nurullah Çetin 21
İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e (1908-1922) Türk Romanı / Alim Kahraman 34
Romanımızın 27 Yılına bakış (1923-1950) / İbrahim Demirci 53
Çok partili Demokrasi Dönemi Türk Romanı / Enver Okur 58
Darbelek ve Romanlar / Ahmet Kekeç 67
Türk Dünyasında Roman / Ali İhsan Kolcu 82
Romanın Yüzyılı / Feridun Andaç 97
Romanda Kurmaca Gerçeklik / Selçuk Çıkla 107
Kurmaca Alemin Kurmaca Sözcülerinden Romanda Zaman Mekan Tasvir / Şaban Sağlık 111
Bir Kurgu Sorunu Olarak Bakış Acısı / Metin Tekin 130
Karakter ve Tip / Hasan Boynukara 164
Anlatıcılar Açısından Romanın Gelişimi / Hayrettin Orhanoğlu 174
Niyet Boyutundan Kurmacayı Okumak: Yazarın Niyeti Romanın Oluşumu / Dursun Ali Tökel 188
Yazar ne Kadar Kahramandır / Rasim Özdenören 202
Öykü ve Roman Farklılaşması Üzerine Notlar / Necip Tosun 238
Öznel ve Toplumsal Anlamlandırma Aracı Olarak Roman / Betül Parlak 240
Züppeliğin Sosyolojisi Türk Romanında Züppe Tipler Örneği / Köksal Alver 247
Siyasal Roman Üzerine / Ahmet Okyay 252
Kazım Yetiş Türk Romanında Aile 267
Köy Romanı / Ramazan Kaplan 271
Türk Romanında Aydın Sorunu / Yunus Balcı 275
Cumhuriyet Öncesi Türk Romanında Değerler Çatışması / Şahmurat Arık 281
Türk Romanında Dine ve Din Adamına Bakış / Ramazan Gülendam 294
Türkiyede Roman Eleştirisinin Dünü Bugünü ve Sorunları / Himmet Uc 303
Roman ve İnsan / Ertuğrul Aydın 313
Roman ve Şehir Eleştirisinin Dünü Bugünü ve Sorunları / Mustafa Miyasoğlu 352
Derli Toplu Bir Roman Değerlendirmesi / Orhan Pamuk 371
Suut Kemal Yetkin ile Halit Ziya Uşaklıgil Arasında Roman Üzerine Bir Tartışma / Kahraman Bostancı 374
Almanya'ya Göçün Türk Romanına Yansıması / Mehmet Narlı 377
Romandan Sinema ve Televizyona / Muhsin Mete 388
Klasik Romanın "Hikaye-Gü"ları ve / Necmettin Turinay 397
Tarihi Romanın Yükselişi / Hülya Argunşah 422
Osmanlı'dan Bugüne Popüler Romanlar / Ömer Lekesiz 440
Biyografik Roman Türünün Türk Edebiyatındaki Gelişimi / Mustafa Apaydın 450
Psikolojik Roman / Sadık Yalsızuçanlar 460
İki Roman Örneğinde Milli Roman / Gülsüm Tarakçı 470
Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler / Hakan Sazyek 481
Romandaki Hafiye Ya da Polisiye Roman / Tacattin Şimşek 493
Türkiyede Çizgi Romanının Umumi Manzarası / Levent Çantek 510
Tenkidin dikkatine Düşmemiş Bir Roman / Necat Birinci 538
Aşk-ı Memnu / Ramazan Kaplan 544
Eylül ya da Bir Aşkın Analizi / Nihayet Arslan 550
Yaşamın Kıyısında Bir Sokak / Cemal Şakar 560
Üç İstanbul ya da Bir Çözülüşün zayıf Halkaları / Kenan Çağan 572
Fatih Bey ve Biz Romanı Etrafındaki Spekülasyonlar / Necmettin Turinay 576
Huzur Yüzbinlerce Ruh Bir Araf ta / M. Orhan Okay 584
Peyami Safa'nın Yalnız Romanı / Turan Karataş 591
Adalardan Bir Roman Kıtası / Hüseyin Su 600
Öncü Roman Kavramı Açısından Bereketli Topraklar Üzerinde / Fikret Uslucan 609
Bir Devrin Sonu / Mehmet Nuri Yardım 622
Küçük Ağa Romanında Çerkez Ethem Gerçeği / İlyas Dirin 642
Bir Arayışın Önemli Bir Durağı / Kurtuluş Kayalı 654
Demirciler Çarşısı Cinayeti ya da "Sarı Sıcak" Bir Eleştiri Sağanağı / Hilmi Uçan 676
Kaybolmuş Günler / Taha Çağlaroğlu 686
Bir Akşam Alacasında / Mihriban İnan Karatepe 699
Talat Sait Halman 712
Tarık Dursun K. 723
Ahmet Oktay 724
Olcay Önertoy 725
Afet Ilgaz 726
Rasim Özdenören 728
Gürsel Aytaç 729
Sevinç Çokum 730
Kemal Ateş 731
Yıldız Ecevit 732
Mustafa Miyasoğlu 733
Mustafa Kutlu 734
Durali Yılmaz 736
Selim İleri 737
Orhan Pamuk 738
Feridun Andaç 739
Himmet Uç 740
Buket Uzuner 741
Alim Kahraman 742
Mehmet Tekin 743
Ömer Lekesiz 744
Süha Oğuzertem 745
H. Temel Akarsu 746
Zeki Coşkun 747
Sadık Yalsızuçanlar 748
Laurent Mignon 752
Elif Şafak 753
İlyas Dirin 754
Ertuğrul Aydın 755UMRAN

Düşünce Kültür Siyaset
Sayı: 93
Mayıs 2002Filistin'deki Vahşeti Yerinde İnceleyen Türk Parlamenterler: "İsrail İslam'ın İzini Silmek İstiyor" 4
İpini Koparan Bir Devlet / Atasoy Müftüoğlu 12
Taş Atma Yaşında Mısınız? / Ahmet Mercan 14
Fransa Seçiminin Düşündürdükleri / Mithat Dindar 15
İttihat Terakkici Tarz-ı Siyaset / Abdullah Yıldız 17
Azrail Prensi 114 / Yasemin Gül 19
Hüsnü Mahli ile Röportaj "Türkiye İsrail'in Nefes Borusu Olmamalı / Yusuf Kaplan 21
Eski Roma'dan Yeni Roma'ya "Silahlı Barış" ve" Paganizm" Düzeni / Yusuf Kaplan 34
Washington Şer Ekseni / Edward S. Hermann 39
Küresel Kapitalizmde Hepimiz Bir Paryayız / Dilaver Demirağ 42
Filistin Uluslar arası Hukuk Mezarlığı / Mesut Karaşahan 50
Ortadoğu Sorunu Tarihsel Arkaplan ve Siyonizm İdeolojisi 54
Vaadedilmiş Toprak Söylemi / Şemseddin Özdemir 56
ABD'de İsrail Lobisi / David Goodhart 61
Ölüm Dansının Sonu / Richard Falk 69
Osmanlı Barışından Sömürgeci Tehdişe Filistin ve Ortadoğu / Mehmet Doğan Bircan 74
Roger Graudy ile Röportaj / Cemal Aydın 80
Bir İdeoloji Olarak Yahudilik ve Judaizm / Mustafa Aydın 83
İsrail Nihai Ufuk Mudur? / Mustafa Everdi 88
Müslümanca Düşünmenin Halihazırdaki Uğrağı / Rasim Özdenören 91
Hasan Hanefi ya da Bir Mülakat Vesilesiyle / Abdurrahman Arslan 96
Edebiyatta Anlam ve Anlatım / Hasan Ali Yıldırım 105
Sinemadaki Filistin Filistin'e Veda / İhsan Kabil 109
Malezya Mektubu Çok Etnikli, Çok Dinli Bir Toplum / Serdar Demirel 111
İngiltere Mektubu Hindistan'ın Son İmparatoriçesi / Kani Torun 112
Mutluluk Veren Bilgi / Hulusi Öğüt 114
Bizim Filistin: Filistin Hepimizin / Nuri Güner 116
Ebu Bekir er-Razi / Ertuğrul Bayramoğlu 118
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV