Yıl:2 Dönem:2 Sayı:3/15

       

     
 
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
KİMLİK ARAYIŞI, POLİTİK AKTÖRLER VE DEĞİŞİM


Şaban H. Çalış


Leyla ile Mecnun arasındaki ilişki platonik bir aşk hikayesi olarak nitelendirilir. Hikayede aşkı platonik yapan Leyla olarak bilinir ama Mecnun'dur aslında Leyla'yı yaratan, içinde besleyen ve büyüten. Leyla en sonunda "tamam" deyince de hikaye orada biter zaten. Mecnun'un aradığı "Leyla" bu Leyla değildir artık.

Kırk yılı aşan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de benzer bir durumun yaşandığı söylenirse bu hiç de yanlış olmaz. Orta Asya'nın bozkırlarından kalkıp "hep Batı, hep Batı'ya" diyerek atını mahmuzlayan ve Viyana önlerinde görülen doğunun "Barbar" çocukları, en sonunda Yunan mitolojisinin güzel kızı Avrupa'ya vurulurlar.

Kitapta ele alınan, başlangıcından günümüze Türkiye-AB İlişkileri de, bu "vurgun"un bir uzantısı. Ancak burada konu Uluslararası İlişkiler disiplinin verileri ve kavramsal çerçevesi ile, merkeze Türkiye yerleştirilerek incelenmeye çalışılıyor. Araştırmanın ağırlık noktalarını ise kimlik arayışı, politik aktörler ve değişim kavramları oluşturuyor. Sistemin dış politika alanında işleyiş biçimi, üretimi ve sürekliliği nasıl sağladığı irdeleniyor. AB ile bütünleşmeyi bir zamanlar çağdaşlığın olmazsa olmaz unsuru olarak görenlerle ona şiddetle karşı çıkanların şimdi ortaya koydukları çelişkili tavırları analiz ediliyor. Değişmeyenler yanında değişenlerin, dönüşenlerin ve tarihe direnenlerin öyküsü anlatılıyor.


Şaban H. Çalış: 1964 doğumlu. Durayda'lı. Çumra/Konya nüfusuna kayıtlı. 1986 yılında Mülkiye'yi ikmal etti. Yüksek Lisansını Reading, Doktorasını da Nottingham Üniversitelerinden aldı. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak ilim tahsiline devam etmeye çalışıyor. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunan yazar alanıyla ilgili teorik konular ve analiz sorunlarıyla ilgileniyor. Türk dış politikasını değişik boyutlarıyla anlamaya ve anlamlandırmaya uğraşıyor. İlişkiye, aşka, tutkuya, kimliğe ve bağlanmaya dair yazıyor.
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV