Yıl:2 Dönem:2 Sayı:3/15

       

     
  YENİ ÇIKAN KİTAPLAR


BOZGUNDA FETİH RÜYASI - YAHYA KEMAL'İN ROMANI

Beşir Ayvazoğlu
Kabalcı YayıneviYahya Kemal tüm büyük şairler gibi kendi kaynağından beslendi ve büyük denizlere açıldı, kendince yaşayıp kendince yazdı. Düzenli bir ev kurmadı, pansiyonlarda, otellerde yaşadı. Aşkları hep yarım kaldı. Beşir Ayvazoğlu Türk yazınında fazla örneği olmayan biyografik-romanıyla bizleri, şiirimizin büyük ismi Yahya Kemal ırmağının kaynağına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. (ideefixe.com)KONFÜÇYÜS'ÜN BİLGELİĞİ

Çeviren: Neşe Olcaytu
Anahtar Kitaplar Yayınevi"Üstün bir beyin huzurlu ve sakindir; kıt düşünceli insanlar ise sürekli karmaşa içindedir."

Konfüçyüs M.Ö.551 yılında doğmuştur. Yirmili yaşlarında Çin halkına felsefesini öğretmeye başlamıştır. Halen günümüzde ünlü düşünürün sadece adı bile bizlere büyük bir felsefeyi hatırlatmak için yeterlidir.

"Yarını Düşünmeyenler, en kısa zamanda üzüntüye boğulanlardır."

"Bolluk içinde yaşamak insanı bozuk düzene iter, hesaplı ve cimri olmak ise zora sokar. Ama, bozuk düzendense zorda yaşamak daha iyidir."

Konfüçyüs'ün Bilgeliği, Çinli düşünürün yaşamını ve yapıtlarını inceleyen bir kitaptır. Çin'de kutsal bir kişi ve bir öğretmen olarak saygıyla anılan Konfüçyüs'un öğütleri bugün bile hala etkisinden hiçbir şey kaybetmemiş geçerliliktedir. (kitapyurdu.com)KÜRESEL TOPLUM

Prof. Mim Kemal Öke
Asam YayınlarıKüreselleşmeyi anlamak kadar, anlatmak da zordur. Karmaşık, hatta çelişkili, belki de bizzat kendi dokusunu iptal eden boyutları olduğu kadar; keskin polemiklere de neden olmaktadır. Kimine göre insanoğlunun yakaladığı her derde deva sihirli bir açılım; kimine göre ise toplumları yabancılaşmaya, marjinalleşmeye, yeni bir sanal sömürgeciliğe sürükleyen; devletlerin ellerinden servetini, egemenliğini, kimliğini çalan bir illettir!.. Öyle ya da böyle, bizi etkilediğine, daha da etkileyeceğine kesin gözle bakılmaktadır. Eğer, yerkürenin küreselleşmekte olduğunu kabul ediyorsak, o zaman "Küresel Toplum" bu fenomenin insani yüzünü ortaya çıkarabilmek için kendine ciddi bir vizyon belirlemek, dümene geçmek ve gayret sarfetmek zorundadır. İşte, bu çalışma bu düşünceden hareketle küreselleşmeyi irdeleyen bir el kitabı olarak düşünüldü. Söz konusu olguyu da öznesini ön plana çıkararak analiz etmeyi uygun buldu. Belki de o yüzden doğacak çocuğun adını "Açık Toplum ve Düşmanları" klasiğinden hareketle "Küresel Toplum" olarak koyduk. İşte bu kitap, yaklaşım itibariyle, ideolojik ya da felsefi duruşlardan kaçınmaya titizlik göstererek, küreselleşmeyi, getirdiği avantaj ve sakıncalarıyla birlikte tanıtmaktadır. Yine de yazarın satır aralarında veya anlatımının kimyasında daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya için normatif bir mesajın varlığını da hissedebilirsiniz. Bu açıdan, "Küresel Toplum"un piyasa kapitalizmi köktencileri ile anti-küreselcilerin hezeyan dolu söylemleri arasında umut bağlanan sanal bir ütopya olup olmadığına siz karar vereceksiniz. (kitapyurdu.com)FERMAT'NIN SON TEOREMİ

Simon Singh
Pan YayıncılıkFermat'nın Son Teoremi'nin kökleri eski Yunan matematiğindedir. Pierre de Fermat (1601-1665), ortaya Yunanlıların hiç aklına gelmemiş bir soru atar, üstelik çözümün bulunabileceği umudunu uyandıran bir de not bırakır. Kendisinin bu soruya bir yanıtı vardır ama çözümün nasıl olduğunu söylemez. Böylece üç yüz yıl sürecek kovalamaca başlar. Fermat'nın Son Teoremi'nin asıl güzelliği, son derece kolayca anlaşılabilecek, basit bir problem oluşudur. Her okul çocuğunun tanıdığı kavramlarla dile getirilebilen bu bulmacayla, Andrew Wiles da okul yıllarında tanışmış ve onu hayatının en önemli tutkusu haline getirmiştir. Wiles işe başladığında, sonradan kullanacağı tekniklerden birçoğu henüz bulunmamıştı bile. En iyi matematikçilerin çalışmalarını birleştirmiş, kimsenin cesaret edemeyeceği bir atılganlıkla fikirleri birbirine bağlayıp yeni kavramlar yaratmıştır. (kitapyurdu.com)AKŞAMDAN ŞAFAĞA DEMOKRASİYİ BEKLERKEN

Nazlı Ilıcak
Liberte YayınlarıNazlı Ilıcak 28 Şubat'ın soğur gibi olduğu son bir-iki yılda kendisine yeni bir mücadele alanı buldu: Yolsuzluklar. Büyük medyanın bir kısım siyasetçi ve bürokratla birlikte içine gömülmüş olduğu bu kirli ilişkiler dünyasını teşhis ve teşhir etmek için çok çalıştı Ilıcak, bu mücadelenin sadece "siyaseti temizlemek"le ilgili bir mesele olmadığının, bunun aynı zamanda siyaseti şeffaflaştırmak ve demorkatikleştirmek için de gerekli bir mücadele olduğunun bilincindeydi. Bu ilişkinin en büyük kanıtı, aynı medyanın ve onun uzantısı veya işbirlikçisi durumunda olan sermaye çevrelerinin 1996 sonlarından itibaren 28 Şubatçılarla iç içe geçmiş olmasıdır. Elinizdeki kitap bunun neden böyle olduğunu müdellel bir şekilde ortaya koymaktadır. (kitapyurdu.com)KUR'AN VE TARİHSELCİLİK

Şevket Kotan
Beyan YayınlarıAllah tarafından vahyedilerek peygamberi vasıtasıyla insanlığa indirilen Kur'an'ın, inzalinden sonra müslümanlar, için kutsal bir kitap olmanın çok ötesinde bir anlamı olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Kur'an onlar için hem bir hidayet rehberidir, hem de onları tarihte var kılan aynı zamanda varlıklarını sürdürürlerken onlara bir kimlik sağlayan kitap konumundadır. Kur'an, bugün müslümanları da derinden etkileyen modern çağın sekülerizasyon sürecinde, Batı karşısında bir mağlubiyet tarihselliği yaşayan müslümanların kendilerini çağdaş sekülerizasyondan koruma vasıtası olarak tek tutamak durumundadır. Yaşadığımız tarihsellikte olduğu gibi, geçmiş bütün tarihselliklerde de, inzalinden beri müslümanların beslenme kaynağı ve yaşamsal öğesi olarak işlev görmektedir. Allah'ın insanlığa bir nimeti olarak Kur'an, aynı zamanda hidayet dini olan İslam'ın ve müslümanların varlığının teminatıdır. Bu konumundan ötürü Kur'an, inzalinden beri hem müslümanların hem de onun önemini farkedenlerin ilgi odağı olmayı sürdürmektedir. Bu ilgi nedeniyle okunmakta, araştırılmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. O'ndan anlamlar çıkarılmakta, O'na anlamlar yüklenmekte, her zaman bir yorum konusu olmaktadır. (kitapyurdu.com)İBLİS'İN SON SAVUNMASI

Murat Kapkıner
Beyan YayınlarıGeleneksel edebiyatın dünyayı birebir resmetmeye dayalı realist eğilimi günümüzde tarihe karışmak üzere. Edebiyatın konusu ne gerçekçilerin dış dünyası ne de romantiklerin iç dünyaları artık. 'iblis'in Son Savunması' bu yeni yaklaşımın çok özel bir örneği kabul edilebilir. Murat Kapkıner, bu romanında yeni yazınsal gelişmelerin içinde ilerleyerek, ironi ve trajedinin, uyku ve uyanıklığın, rüya ve gerçekliğin yazar ve karakterlerin birbirine karıştıkları bir dünyayı kurmakla başlıyor işe. Giderek, özne/nesne, tasarım/gerçeklik temeline dayalı geleneksel yapıtın aksine, ortalıkta saf perspektiflerin uçuştuğu bir fantazmagorik (görüntü oyunu) yapı oluşuyor. Elinizdeki bu çalışmada, geleneksel metinlerden farklı olarak, roman karakterlerinin ontolojik statüleri kaydırılıp; etten ve kemikten kahramanların yerine, salt dilden oluşan, kendi kurgul varoluşlarının bilincinde, postmodern literatürün deyimiyle 'sözcükten adamlar' geçiriliyor. (kitapyurdu.com)ŞİİR ÜZERİNE BİR ŞEYLER SÖYLEMEK

Murat Kapkıner
Beyan YayınlarıOkuyacağınız poetika, Murat Kapkıner'in kendi şiirinden yola çıkıp, genel olarak şiirin 'ne'liği üzerine yazmış olduğu denemelerini kapsıyor. Yazar, aslen kendini bir şair olarak tanımlıyor ve sistematik felsefe tarihi üzerine derinlemesine araştırma yapmadığını bildiriyor. Buna karşın okuyacağınız kitabında bir 'düşünür' gizliliği taşıdığını söyleyebiliriz. Murat Kapkıner'in şiiri sahih bir çizgide ilerlerken, şiir ve yaşam üzerine söyledikleri de aydınlatıcı bir açı veriyor. (kitapyurdu.com)BENZERLERİYLE DEĞİŞTİRİLENLERİN HİKAYESİ

Yılmaz Yunak
Beyan YayınlarıKitabın bütünü içinde rahatlıkla farkedilebileceği gibi, "İslami" bir söylem kullanmayı tercih ettim: ama bunu yaparken sosyalist dünya görüşümden zerre kadar taviz vermeyi hiç düşünmedim. Bunu hiç düşünmedim; çünkü zaten düşünmem için herhangi bir neden yoktu... "Beyyine"yi esas aldım hep; neysem, kitap boyunca hep o oldum... Bu kitabın birçok kişiyi çileden çıkaracağını, deyim yerinde ise birçok kişinin ve kesimin "ağzını köpürteceğini" biliyorum; ama hiç kimseden hiçbir korkum yok ve hiç kimseye yaranmak gibi bir derdi de!.. Yapmaya çalıştığım şey, deyim yerinde ise, o esrarengiz kozmik boyuta hiç durmadan canlı yayın yapmakta olduğumuzun, tüm söz, fiil ve davranışlarımızla o harikulade kompütere sürekli olarak kayıt düştüğümüzün bilinci içinde, küçücük bir çentik şeklinde dahi olsa, Levh-i Muhfuz'a bir not düşmek... (kitapyurdu.com)ORTAÇAĞ FRANSIZ EDEBİYATI

Süheyla Bayrav
Multilingual Yabancı Dil YayınlarıYazınsal metinlerin yenileştirilmesine karşı çıkarak, bunların "tıpkı çeviriler gibi, bir yazının gerçek çeşnisini hiçbir zaman veremezler. Bundan dolayı eski metinlerin özüne varmak istersek onları kendi dillerinde okumalıyız" diyen yazarın, Ortaçağ dönemine ait yazınsal metinlerinin aslının yer aldığı bir seçki Ortaçağ Fransız Edebiyatı Antolojisi. Yapıtlar tarihsel gelişim süreci izlenerek değil, Ortaçağ'da kaleme alınan destan, roman, lirik şiir, tiyatro gibi farklı türlerine göre sınıflandırmayla seçilmiştir. Yazınsal akımların ve hareketlerin de yer aldığı kitapta, dönemin başlıca konularının, motiflerinin ve temalarının da tanıtılması amaçlanmıştır (kitapyurdu.com)ANTİK FELSEFENİN İSLAM DÜNYASINA GİRİŞİ

M. Şemsettin Günaltay
Kaknüs YayınlarıAntik felsefenin İslâm dünyasına ne şekilde ve hangi yollardan girdiğini, İslâm Felsefesi olarak adlandırılan felsefi akımların kaynağını, arkaplanını ve bu akımların hem Kelâmla, hem de birbiriyle mukayesesini içeren hacmi küçük olmasına rağmen içeriği büyük bir önem arz eden bu çalışma, İslâm felsefesine ilgi duyanlar ve özellikle İlahiyat Fakülteleri dışından İslâm Felsefesi'ne Giriş" niteliği taşımaktadır. (kitapyurdu.com)DAHİLER VE DELİLER

Mehmet Niyazi
Ötüken NeşriyatKültür ve sanat hayatımızda önemli yeri bulunan Marmara Kahvesi'nde dünyadaki bütün fikir cereyanların nabzı atardı. Oraya kimler gelmezdi!.. Yerli ve yabancı ansiklopedilere giren Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Sedat Umran gibi şair ve mütefekkirler Mükrimin Halil Yinanç, Ali Saib Atademir, Nuri Karahöyüklü, Erol Güngör, Ziya Nur Aksun, Mehmed Genç gibi bilim insanları, adları listelere sığmayacak kadar çok sayıda gazeteciler, politikacılar ve aydınlar. "Dâhiler ve Deliler" romanını okurken, böyle mahfilleri koruyamadığımız için neler yitirdiğimizin acısını mutlaka derinden duyacaksınız. (kitapyurdu.com)ORTAÇAĞ'DA İKİ YAHUDİ SEYYAHIN AVRUPA, ASYA VE AFRİKA GÖZLEMLERİ

Yazan: Tudela Benjamin
Kaknüs YayınlarıSeyahatnamelerde Türk ve İslam tarihiyle de ilgili bilgiler bulmaktayız. İfadelerden, Nişabur ve çevresinde yaşayan Yahudiler'in Oğuzlar'la iyi ilişkiler içerisinde olduğunu anlaşılıyor. (kitapyurdu.com)BEN RUHİ BEY NASILIM

Edip Cansever
Adam YayıncılıkGünümüz Türk şiirinde Edip Cansever'in önemli bir yeri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Ben Ruhi Bey Nasılım Edip Cansever'in, Tragedyalar ile Çağrılmayan Yakup kitaplarının bir uzantısı sayılabilir. Cansever bu kitabında da insanın trajik varlığına eğilmiş, saptamanın, sergilemenin de ötesinde, insanın "aşama" gücünü hiçbir durumda yitiremeyeceğini bir daha kanıtlamıştır. Ben Ruhi Bey Nasılım bu yargıyı kanıtlayan bir Edip Cansever şiiridir. (kitapyurdu.com)ADAMIN BİRİ BİR GÜN - ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ FIKRALARI ÖĞRENCİ DUVAR YAZILARI

Sina Cimcoz
Geçit KitabeviZamanında ve yerinde gülmesini bilmek veya karşısındakileri güldürebilmek, çocuklarımıza daha küçük yaşta verilmesi gerekli bir terbiyedir. Fıkra, hikâye ve masalların ahlak eğitimi üzerindeki etkileri hayli büyüktür. Öğrenciler için fıkra kitapları çok az olduğu için, bu kitap önemli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. (kitapyurdu.com)DOĞAÇLAMA

Derek Bailey
Çeviri: Ali Bucak 
Pan YayıncılıkGitarist Derek Bailey doğaçlamayı, flamenkodan rocka, cazdan modern müziğe kadar uzanan geniş bir alandaki farklı uygulamalarıyla ele alıyor. John Zorn, Jerry Garcia, Steve Howe, Steve Lacy, Lionel Salter, Earle Brown, Paco Peña, Max Roach, Evan Parker ve Ronnie Scott gibi ünlü doğaçlamacılarla yaptığı karşılıklı konuşmalarla Bailey, doğaçlama pratiğinde saklı olağanüstü imkânları duru bir anlatımla gözönüne seriyor ve bunu yaparken doğaçlamanın müzik yapmanın temeli olduğunu vurguluyor. Derek Bailey'in kendi çalışına eğilip ondan yeni olanaklar bulmaya çalıştığı bir dönemin ürünü olan bu kitap, çok değişik konulara uzanıyor. Kitabın iyi bir doğaçlamayı iyi yapan unsurların bir araştırması olduğu söylenebilir. Aynı şekilde bir çalgıcının müzik karşısındaki serbestlik derecelerini anlattığı da. Örneğin elektronik müzik tamamen bestecinin yarattığı yapısıyla çalgıcıya yer bırakmazken, Derek Bailey'in de öncülerinden olduğu serbest doğaçlama tamamen çalgıcının ürünü bir müzik; arada da türsel doğaçlama ve sınırlı kalıplar içinde doğaçlama gibi aşamalar var. Kitabın bir başka ilginç yanı müzikteki kurumsallaşma hakkında söyledikleri. Kurumsallaşmanın etkisiyle belli bir müziğin unsurlarının müziğin temel unsurları olarak görülmeye başladığı, oysa müziğin tek temel unsurunun çalmak olduğu, müziği öğrenmenin ve anlamanın esas yolu diye bir şeyin olmadığı gibi, gerçekten önemli noktalara değiniyor kitap. (pankitap.com)AFRİKA RÜYASI

Ernesto Che Guevera
Çev: Saliha Nazlı Kaya
Everest YayınlanChe Guevera, devrimci mücadele içinde tüm dünyada etkilenilen, öykünülen kişiliklerin herhalde başında gelir. Che ve yoldaşlarının Küba'daki deneyimi, belki de 'kolay' bir devrim örneği olarak dünyanın birçok sömürge ve bağımlı ülkesinde devrimciler için model oluşturdu. Commandante Che, 1965 yılında Kongo'ya, ulusal kurtuluş mücadelesine yardımcı olmak amacıyla bizzat giderken de, orada tuttuğu günlükleri yayınlanmak için düzenlerken de yine örnek olmak, öğretici olmak amacını taşıyordu. Che'nin ifadesiyle "Bir başarısızlığın öyküsü" olan günlükler, Che'nin takipçileri için, başarısızlıkların da başarılar kadar ders verici olduğunun fark edilmesi niyetiyle yazıldığı için önem taşıyor. (digilsanatkahvesi.com/kitap)ÇERKES ETHEM

Hüseyin Akyol
Belge YayınlanResmi tarih anlatımlarında, Türk ulusal kurtuluş savaşının önemli bir unsuruyken, Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet'e ihanet ettiği için ülkeden kaçmak zorunda kalan biri olarak anlatılan Çerkeş Ethem'in gerçek yaşam öyküsünü konu alan kitap, bu yaşam öyküsünün etrafında, dönemin politik ilişkilerine ve gerilimlerine de değiniyor. Bu resmi anlayışın dışındaki yaklaşımlarda da, yüzeysel olarak, Mustafa Kemal'le giriştiği iktidar savaşını yitirerek hain damgası yediği genel kabul gören Çerkeş Ethem'in yaşamı, genç cumhuriyetin kadro politikaları ve o çalkantılı yıllarda kime hangi gerekçelerle hain denebileceği gibi bazı ayrıntıları da ortaya çıkarıyor. (digilsanatkahvesi.com/kitap)TÜRK ROMANINDAN ALTIN SAYFALAR

Selim İleri
Doğan KitapKitapta Ahmed Mithat Efendi'den, Halit Ziya Uşaklıgil'e, Ömer Seyfettin'den Peyami Safa'ya, Reşat Ekrem Koçu'dan Sabahattin Ali'ye, Orhan Kemal'e kadar birçok romancımızın yaşamöykülerinin, emeklerinin, eserlerinin gündeme getirilmesi amaçlanıyor. Selim İleri'nin titizlikle hazırladığı bir başucu kitabı: Türk romanında gerçekten altın sayfalar. Bir yanda hayatları, sanat anlayışlarıyla romancılar; diğer yanda özellikleri ve tanıtımlarıyla eserler ve bu eserlerin en güzel sayfaları... (milliyet.com.tr/ozel/kitap)OYUNLAR

Çehov 
Çevirenler: Behçet Necatigil, Hasan Ali Ediz, Gaffar Güney, D. Sorakın, Deniz Canefe, Sefer Aytekin 
Sosyal YayınlarÇehov'un oyunlarının konusu, ciddi amaç ve güçten yoksun olmasının yanı sıra, taşra aydınlarının kaderini yansıtması açısından da dikkate değer. Trajik ve saçma arasındaki ince dengeyi etkileyici ve düşündürücü bir anlatımla dile getirmeyi başaran ve usta çevirmenler tarafından Türkçe'ye çevrilen bu oyunlar, okurda Çehov'u anlamaya biraz daha yaklaştığı duygusunu uyandıracak. (milliyet.com.tr/ozel/kitap)CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİZAHI

Aziz Nesin
Adam YayınlarıAziz Nesin'in 1973 yılında yayımlanan kitabı "Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahı" bu kez Tuğrul Çeviker tarafından genişletilerek ve güncelleştirilerek okura sunuldu. Kitapta Nesin'in uzun yıllar süren Türk Gülmece Tarihi üzerindeki araştırmalarının bir bölümü yer alıyor. Ahmet Rasim'den Burhan Felek'e, Rıfat Ilgaz'dan Uğur Mumcu'ya kadar uzanan birçok ustanın yaşam öykülerine ve eserlerine yer veriliyor. (milliyet.com.tr/ozel/kitap)İNSANCA VAROLMA SANATI

Doç. Dr. Ayhan Aydın
Alfa YayınlarıKitap insan düşüncesinin ufuklarına doğru yapılan gizemli bir yolculuğun öyküsü. Mitolojik anlatılardan günümüz sanat ürünlerine dek yaşamı ve insanı konu alan onlarca başyapıttan damıtılmış. Zor, acılı, onurlu, korkusuz ve şiirsel bir anlatı. Sizi bütün zamanlarda, kültürlerde ve coğrafyalarda yeni bir kimlikle yolculuk yapmaya çağırıyor. Ve en önemlisi, psikolog ve psikiyatrların ağız birliği etmişçesine söyledikleri "Varoluşunuzu gerçekleştirin" sözüne ciddi bir açılım getiriyor. (milliyet.com.tr/ozel/kitap)HEPSİ HİKÂYE

Gaye Boralıoğlu
İletişim YayınlarıHayatla başa çıkmak denen ve gittikçe imkânsızlaşan mesleği, temel bir insan hali olarak ebedi ergen şaşkınlığını, yanlış anlaşılmanın, kendini anlatamamanın dipsiz kaygılarını, ortalığı toplayamamayı, ilişkilerine hakim olamamayı, yine de ha gayret mutluluklar tasarlamayı, saadet anları hayallemeyi anlatan bir kitap. Hep anlatıldığından daha başka anlatan, genç ve taze, serin ve ferah, mizah olsun diye zorlanmaksızın mizahi hikâyeler... Bir de... Bütün bunlar kadın diliyle... (milliyet.com.tr/ozel/kitap)KAPANDI KİRVE KAPILARI

Hagop Mıntzuri
Çeviren: Nurhan Büyük Kürkciyan
Aras YayıncılıkKitap, Hagop Mıntzuri'nin 1966 yılında yayımlanan "Gabuyd Luys - Mavi Işık" isimli Ermenice ilk öykü kitabındaki 50 öykünün 18'inin çevirisini içeriyor. "Kapandı Kirve Kapıları"nda, doğanın oluşturduğu ışıltılı perdeye cıvıl cıvıl, renkli tablolar yansıyor, insanlar en olmadık yoksunluk içerisinde hiç şikayet etmeden çile çekiyor, alışıldık vesileler ve tekrarlanan tesadüflerle seviniyor, çalışma, üretim, çoğalma ve sürekliliğini sağlama içgüdüsel çabasında hayatın anlamını ve amacını yaşıyorlar. (milliyet.com.tr/ozel/kitap)KARANLIK MASUMİYET

Sinan Tamer
Telos Yayıncılık
Edebiyat DizisiCehennem gibi bir kent. Bir üniversitenin içyüzü. Soğuk, karanlık, umutsuz hayatlara mahkum gençler. Liberal-rasyonel güneşin altındaki karanlık cennet. Ve kendi gerçekliğini bulmak için gerçekötesine yapılan bir yolculuk. Peki metafiziğin ötesinde bizi ne bekliyor? Belki ruhları gösteren bir ayna, hatta belki de umut... Karanlık Masumiyet, korku, fantastik, politik ve psikolojik kurgu türlerinin kaynaştığı alegorik bir roman. Diğer anti-ütopyalardan ayrılan en önemli özelliğiyse, geleceğimizi değil bugünümüzü anlatması. Ne kadar korkunç bir çağda yaşadığını görmekten korkmayanlar için... (yitikulke.com)TÜRKİYE SAVAŞIN NERESİNDE?

Kolektif
Metis Yayınları
Siyah Beyaz DizisiGilles Kepel, Regis Debray, Andrew Mango, Erich Jan Zurcher, Hugh Hope, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Yıldırım Akbulut, Şükrü Elekdağ, Murat Karayalçın, Zafer Arapkirli, Ahmet Yeşiştepe, Kemal Can, Murat Belge, Bekir Karlığa, Mithat Bereket, Hikmet Bila, Oğuz Haksever, Ruşen Çakır, Murat Akgün, Celal Pir.

Türkiye, Avrupa'daki terör yuvalarını kurutabilmeli.
Süleyman Demirel

Irak'a saldıradan en çok Türkiye zarar görür.
Bülent Ecevit.

Arap ülkeleri Türkiye'yi kendilerinden gitmiş görüyor
Hugh Pope

(yenisayfa.com)HARRY POTTER - SET

J.K.Rowling
Yapı Kredi Kültür-Sanat Yayıncılık
Edebiyat DizisiYapı Kredi Yayınları, Harry Potter kitaplarının yayımlanmış olan ilk dördünü, özel baskılı olarak satışa sunuyor. Kitaplar sıvama kapaklı, iplik dikişli ve özel kağıda şömizli olarak, yeni sayfa düzeniyle basıldı. Özel kutusu içinde ve ayrıca Harry Potter'in 14 yaşında (4. sınıf, 4. kitap) görüldüğü büyük boy çıkartmasıyla okura sunulan kitaplar 1'den 1500'e kadar numaralandırıldı. Bu baskı, aynı zamanda koleksiyoncuların da ilgisini çekecek. (yenisayfa.com)ERKEKLER İÇİN DİVAN

Murathan Mungan
Metis Yayınları
Edebiyat Dizisihakikatim marifetim yadigarım
kalbini bende sınamışlar için
adadığım divanım
ömrümü hayat yapan bütün erkeklere

bir kere olsun unutmak için
beyhude
bin kelime!
(Arka Kapak)


nefes nesnesi

kalbin sırrına vakıf olmak için
aşk üfledi cam şiirlerimi

her aşk bir öncekiyle kendini terbiye eder

kusurlu camlar gibi
ölene dek içimde tuttuğum nefes

saydamlaşarak kazandı görünmezliğini

kendi camımda dağıldım durdum
kendime çıkmaktan kayboldum

bir sonrakine saklanır şimdinin kusur bilgisi

aşk kıymeti inceltti tenimi
camımda görülen nefes nesnesi
ölene dek içimde tuttuğum

Murathan Mungan / Eylül 2001

(turkiyeonline.com/kitap)SOSYALİST MÜCADELE ETİĞİ

Aydın Çubukçu - Temel Demirer - Fikret Başkaya - Babür Pınar - Murat Akıncılar
Özgür Üniversite YayınlarıKapitalist üretim tarzının ulaştığı bugünkü 'yeni evrede' geleneksel örgütler işlevsizleşti. Sol partilerin solla yegane ilgisi, adlarında kaldı. "Radikal sol örgütler"de 'yeni evreyi' kavrama ve "gereğini yapma"; olup bitenlerin anlamını bilinci çıkarma, velhasıl somut durumun somut tahlilini yapma konusunda yetersiz kalıyorlar. İçinde bulunduğumuz emperyalizmin en yüksek aşamasında" çokuluslu şirketler çok büyük etkinlik kazandılar. (kitapyurdu.com)YÜZLEŞME - AÇLIK GREVİNDE 205 GÜN

Nuriye Akman
Benseno YayınlarıSize geldim; çünkü ölümler devam ediyor. Açlık eylemciyi, sessizlik eylemci olmayanı öldürüyor. Siz ve sizin gibilerle yüzleşmekten ne zamana kadar kaçabilirim? Peki siz ve sizin gibiler, benimle yüzleşmekten ne zamana kadar kaçabilirsiniz. (kitapyurdu.com)BİLGİ VE KUTSAL

Seyyid Hüseyin Nasr
İz YayıncılıkBilgi ve kutsal, Seyyid Hüseyin Nasr'ın en önemli eserlerinden biridir. Metnini, 1981 yılında verdiği "Gifford Lectures" oluşturmaktadır. Kendisi Batı dünyasının din hakkındaki bu en ünlü ve itibarlı konferansına katılan ilk müslümandır. Eser, Almanca ve Fransızcaya da tercüme edilmiş ve geniş yankı uyandırmıştır. Bilgi ve Kutsal, yazarının Batı, Doğu ve İslam Gleneklerine vukufiyetini kanıtlamakla kalmaz, onun aynı zamanda büyük bir mütefekkir olduğunu da ortaya koyar. Bilginin kutsal fikri ve tecrübesinden koparıldığı çağımızda, Nasr, bu sonucu doğuran zihni serüveni başarıyla tasvir etmekte ve bu sürecin öncü fikirlerini derin bir eleştiriye tabi tutmaktadır. (kitapyurdu.com)DÖNMELER (SABATAYİSTLER) TARİHİ

Prof. Dr. Abdurrahman Küçük
Alperen YayınlarıToplumların ve milletlerin tarihinde bıraktıkları izler yüzyıllar sonra bile insanların ilgisini çeken ve bilim adamlarının çalışmalarına konu olan önemli olaylar vardır. Dönmelik veya Sabataycılık da bunlardan biridir. Bu olay, Yahudiler arasından çıkmasına rağmen, sadece Yahudi cemaatiyle sınırlı kalmamış, Türklerle ilgili bir durum almış ve tesirleri günümüze kadar gelmiştir.Bu konudaki çalışmalara başlanırken büyük bir yük ve sorumluluk altında olunduğu farkedilmiştir. Çünkü bu tip konularda vebal de bulunmaktadır. Bunun için, ülkemizde ilk ciddi ve ilmi araştırma olacak bu çalışmada, hiçbir etki altında kalınmamaya, hissi olunmamaya, kaynaklardaki bilgiler ortaya konulmamaya ve yer yer de karşılaştırma yapılmaya dikkat edilmiştir. (kitapyurdu.com)SUBHİ-ZADE AZİZ VE DİVAN'I

Doç. Dr. Sadık Erdem
Fakülte KitabeviHezar-ı zar-veş bizarsın çün ey gönül gamla
Ne lazım leb-be-leb sana amma o gül-femle
Benüm de suzişüm 'arz it 'izarı ateşinlerden
Kati germ-ülfet oldun va'iza sen de cehennemle
Sürer ashab-ı temkin payına yüz cevher-i kısmet
Bu razı keşf ider keyfiyet-i 'umman leb-i yemle
Gül-abun giryesin işrab ider yek-hande-i gonce
Cihanda tev'eman toğmış gibüdür sur-ı matemle
(kitapyurdu.com)ABD, TERÖR VE İSLAM

Kollektif
Ahmet Demirhan
Vadi YayınlarıBu kitapta biraraya gelen makaleler, 11 Eylül'de meydana gelen saldırılar konusunda yapılan ilginç yorumlardan yapılan bir seçmeyi içeriyor. Ancak, 11 Eylül sonrası yapılan yorumların ana izleklerini takip eden bir seçme bu.Yani, bu hadise sonrası ortaya çıkan belli başlı konulara odaklanıyor. Bu açıdan 11 Eylül ve sonrasını anlamak için canalıcı nitelikte olan unsurlara dikkat çeken makalelerin derlemede yer almasına özen gösterdi. Makaleler, dört ana başlıkta biraraya getirilirken, belirli bir amaç da güdüldü. İlk bölüm, özellikle saldırıya ve saldırı sonrası ABD yönetimine ve toplumuna dair yazılardan oluşuyor. Bu yazılarda, ABD'nin savaş tutumundan din ve Tanrı'nın edindiği yerden terörü algılama biçimine kadar bir dizi konu üzerine dikkat çekici yorumlar ortaya konuluyor. İkinci bölüm, ABD dış politikasının en şiddetli eleştirmenlerinden Noam Chomsky'nin 11 Eylül sonrası yaptığı yorumlara ve bu yorumlara yöneltilen eleştiriler ile bu eleştirilere Chomsky'nin cevaplarına yer veriyor. Chomsky'nin 11 Eylül'ü, örneğin ABD'nin Sudan'ın Hartum kentinde bir kimya fabrikasına yaptığı saldırıyla kıyaslaması ve terör kavramına yaklaşım biçimi ilginç. Christopher Hitchens'ın yaklaşımı ise ABD'de özellikle "ABD iyi ve adildir" şeklindeki söylemi sergilemesi açısından hayli öğretici. Üçüncü bölümde, Samuel Huntington'ın "Medeniyetler Çatışması" tezi ekseninde 11 Eylül sonrası yapılan yorumlara yer verildi. Son bölüm ise, İslam ve terör konusunda 11 Eylül sonrası ilginç üç "özeleştiri"ye ve bir de yoruma yer veriyor. (kitapyurdu.com)İLİM VE HİKMETİN AYDINLIĞINDA

İlhan Kutluer
İz YayıncılıkYazarın daha önce kaleme aldığı İslam'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru adlı kitap, İslam felsefe paradigmasını bizzat bu geleneği inşa eden müslüman filozofların tasavvurları bakımından inceliyordu. Kitapta "ilim" ve "hikmet" terimleri bu tasavvurun ifadesi olan iki anahtar terim olarak esas alınmış ve felsefe konseptine filozofların bu kavramlara yüklediği anlamlar ışığında bakılmaya çalışılmıştı. Elimizdeki kitap bu çalışmayla iki yönden bütünleşmektedir. Birincisi, İlim ve Hikmetin Aydınlığında kitabı, bu iki terimin yalnızca felsefenin değil, tüm bir İslam entelektüel geleneğinin iki anahtar terimi olduğunu ortaya koymakta ve böylece felsefenin bu geleneğin bir parçası olduğu bir kez daha belirtilmiş olmaktadır. İkincisi, bu kitapta Felsefe Tasavvuru'nda perspektif gereği ele alınmayan bir meseleyi, filozof olmayan din bilginlerinin felsefe tasavvuru meselesini bir ölçüde ihtiva etmiş olmasıdır. Böylece "hikmet olarak felsefe" ve "ilim olarak felsefe" başlıkları altında incelenen konuya "ilhad olarak felsefe" meselesi de eklenmiş olmaktadır. (kitapyurdu.com)HERŞEYE RAĞMEN

Prof. Dr. Hayrettin Karaman
İz YayıncılıkHerşeye Rağmen, Hayreddin Karaman ile yapılmış röportajların derlenmesinden oluştu. Hoca'nın ifadesiyle, "periyodik yayınlarda yapılan konuşmalar, kitaplarda olanlardan farklı olarak ulaşılması zor yerlerde kalıyor, zamanında okunmamış olanları yeniden bulup okumak güç hale geliyor." Röportajlar, ayrıca hayatın içinden sorularla şekillendiği için bir fıkıh alimiyle yapılmış konuşmalar onun birikimini güncel çerçevesiyle yansıtma imkanı sağlaması açısından önemli. Herşeye Rağmen'de Hayreddin Karaman'ın İçtihad, Islahat, Demokrasi, Avrupa Topluluğu, Başörtüsü, Faiz Yasağı, Faizsiz Bankacılık, Kur'an'ın Evrenselliği, Devlet, Hukuk, Din Eğitimi... gibi kavramlara İslami açıdan getirdiği açıklama ve yorumlarını bulacaksınız. (kitapyurdu.com)MUSTAFA KUTLU KİTABI

Nusret Özcan - Kemal Aykut
Nehir YayınlarıYetmişli yıllar ve sonrasındaki öykücülük itibariyle tema çeşitlemesi, konu açılımı, yeni biçim ve üslup denemesi denildiğinde ilkin Mustafa Kutlu akla gelir. Kutlu, kendisinden önce de var olan ancak fazlaca işlenmeyen konu damarları yakalamakta ve onları yeni bir öyküsel muhteva ile sunmakta hiç zorlanmamış, papucu yarım bir hamalı, kanadı kırık bir güvercini aynı özenle öykülenmiştir. "Ressam Gözü" değerinde bir bakış, inceleme ve gözlemleme yetisi vardır Mustafa Kutlu'nun. Ki bu izlenimci, yansıtmacı bir göz olmaktan çok, kolayına görülmeyeni gören ve onu kendi içinde asıl olması gereken renk bütünlüğüne kavuşturarak nakleden bir ressam gözüdür. (Ömer Lekesiz - kitapyurdu.com)TANRI-ALEM İLŞKİSİ VE KÖTÜLÜK PROBLEMİ

Mevlüt Albayrak
Fakülte KitabeviYazar, kötülük problemini, Tanrı inancından ve kötülük kavramından hareketle ele almaktadır. Problemin çetinliği göz önüne alınınca, kötülük problemine yaklaşımda kötülük kavramının göz ardı edilemeyeceği gerçeğini kabul etmek zorundayız. Türk-İslam filozofu İbn Sina ile İngiliz filozof A.N. Whitehead, kötülük kavramında bir ayırıma gitmekle, problemin daha açık olarak ele alınmasına yardımcı olmuşlardır. Temel felsefi soru şudur: İçinde acıların ve günahın yaşadığı bu dünya gerçeği karşısında kendisi "mutlak iyi" ve "seven bir Tanrı" var olabilir mi? Dünyada var olan kötülük, Tanrı inancını terk etmemiz için yeterli değildir. Aksini söylersek kötülüğün varlığı, bir kimseyi Tanrı inancına götürmek için yeterli değildir. İçinde yaşadığımız dünyada göz ardı edemeyeceğimiz gerçek şudur: Tanrı-evren ilişkisi açısından baktığımızda, bil-fiil dünya, kötülüğün meydana gelebildiği ve geldiği bir şekilde düzenlenmiştir. Bu görüş, her iki filozofun da ulaştığı sonuçtur. (kitapyurdu.com)TANRI VE SÜREÇ

Mevlüt Albayrak
Fakülte KitabeviEvrende her şey bibiriyle ilişki içindedir. Tanrı da dahil hiçbir varlık bundan istisna değildir. Evren ile mukayese edildiğinde Tanrı'nın bil-fiil en yüksek derecede olduğunu söylemek de, Tanrı ile mukayese edildiğinde dünyanın bil-fiil en yüksek derecede olduğunu söylemek de doğrudur. Tanrı'nın bir dünyanın çok olduğunu söylemek de dünyanın tek fakat Tanrı'da çokluğun bulunduğunu söylemek de doğrudur. Çağımız kaybettiği Tanrısını aramaktadır. Bu eserde sunulan teori, Onu bulmanın rasyonel bir örneğini göstermektedir. Türk insanına yeni ufuklar açması en büyük temennimizdir. Bu çalışmadan beklentimiz ise, Tanrının Razı olmasıdır. (kitapyurdu.com)İKTİSAT KURAMINDA POZİTİVİZM VE POSTMODERNİZM

Ahmet Kara
Vadi YayınlarıAydınlanmacı modernizmin farklı söylemlerin yeşermesini zorlaştıran total hegemonyası, 20. Yüzyılın son çeyreğinde ciddi bir sarsıntıya uğradı. Yeni bir akım (Postmodernizm), Aydınlanmacı akıl, bilgi, tarih, birey, toplum, varlık, nedensellik ve benzeri kategorileri radikal bir sorgulamaya tabi tuttu, ve Aydınlanmacı metasöylemin entelektüel alan üzerinde kurduğu, ufuk daraltan ve düşünce parametrelerini sınırlayan çemberi kırarak, çok perspektifli çoğul bur alanın oluşturulmasına katkıda bulundu. Bu örneğin, Postmodern psikanalizm, mantık ve irrasyonalite, bilinç ve bilinç-dışı ikilemlerinde içkin çelişkili birlikteliği aynı anda sergileyen 'merkezsiz birey' tasarımıyla, Aydınlanmanın doğru bilgi üreten, çok değerli doğrulara kapalı, tarihin hakim öznesi, rasyonel birey anlayışını sorunlu hale getirdi. Aydınlanmacı modern bilim ve epistemolojilerin üzerine oturduğu tekil doğru ve tekil yanlış kategorilerine dayalı iki değerli mantık, gerçekliğin dinamik algılanışının sonsuz nüanslarına ilişkin bilincin belirginleştiği postmodern bir dönemde, artık tatmin edici bulunamazdı. Bu kitap modernist-pozitivist ve postmodernist paradigmaların, iktisat kuramındaki izdüşümlerini araştıran revize edilmiş bir dizi makaleden oluşmaktadır. (kitapyurdu.com)BEYAZ ADAMIN KUTUSU

Mehmet Atilla Maraş
Şule YayınlarıKağıt ve kalem, biri birini tamamlayan muazzam ve muhteşem bir ikilidir. Kalem; toprağı ve suyu yazacaktır, ateşi ve havayı yazacaktır. Dağı ve doğayı, insanı ve ovayı yazacaktır kalem. İnsanın doğasını, insanın coğrafyasını, yaratılış amacını ve insanın doğasını, insanın coğrafyasını, yaratılış amacını ve insanı yaratanı yazacaktır. İnsan kendini yazacaktır kalemle. Sonra kalem şahit tutulacaktır insanın yapıp ettiklerine. Bilerek ettiklerine, bilmeyerek ettiklerine. Bir hesap günü için yazacaktır kalem. Kalem tutan eller üstün sayılmıştır kimi şeyleri tutan ellerden. Ey kalem tutmayı bilenler, ey yazarlar, kardeşlerim, elimiz ve ayağımız tutuyorken yazma eylemimizi sürdürelim. Hep işlesin böylece, ışıldasın kalemimiz. Zinhar paslanmasın. Allah önce kalemi yarattı. Sonra ona yaz dedi mahfuz levha üstüne. O da kıyamete kadar olacak olanları yazdı... (kitapyurdu.com)
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV