Yıl:2 Dönem:2 Sayı:3/15

       

     
  ÇİZGİ KİTABEVİ

Yayın Dünyasında Sessiz ve Derinden...MEDYANIN GÜNDEM BELİRLEME GÜCÜ

Erkan Yüksel

Çizgi Kitabevi, İletişimbilim dizisi, Konya 2001, 238 sayfa


Medya insanlara ne yapıyor? İnsanların ne hakkında düşüneceklerini, nasıl düşüneceklerini ya da nasıl davranacaklarını hangi oranda etkiliyor? Toplumsal sorunların gündeme gelmesinde ve çözülmesinde medyanın payına ne düşüyor?

İlk kez 1972 yılında McCombs ve Shaw tarafından tanımlanan gündem belirleme yaklaşımı, medyanın insanların ne hakkında düşüneceklerini belirlemede son derece başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Medya ve gücü tartışmalarına alternatif bakış açıları sunan gündem belirleme yaklaşımının ikinci aşama çalışmaları ise, bundan daha da fazlasının mümkün olabileceği ve medyanın tutumları, hatta davranışları da yönlendirebileceği iddiasını araştırıyor. Medya etkileri anlamında üzerinde en fazla araştırma yapılan yön olan gündem belirleme çalışmalarının nereden nereye geldiğinin görülmesi anlamında bu çalışma, Türkiye'deki medya ve gücü tartışmalarına ve bu konudaki geleceğe yönelik çalışmalara zemin hazırlayarak ışık tutuyor.HÜZNÜN SÖZYİTİMLERİ

Seyhan Kurt

Çizgi Kitabevi, Konya 1999 (2. Basım), 96 sayfa


Ozaman pipolu kitaplar, alafranga estetikleriyle göz kamaştıran marquisler ve grand-toilet'lerinin içine "In God We Trust" yazılı kağıt hayallerini tıkıştıran ve kaldırımlarda kibirlenerek tuttukları tasmalarının diğer ucunda da kendilerinin olduğunun farkına varamayan köleler (o köleler küpe takmıyor artık) ve çocukları çocuk olmaktan çıkarıp ve ellerine silah tutuşturup (ki bu silahalar G3'lerden ve M16'lardan daha tehlikelidir) onlara bir hiç olmanın dayanılmaz hafifliğini hissettiren asıl hastalar bizleri göremezler.


"Biçimsel olarak bana Lautréamont'un 'Maldoror'un Şarkıları'nı anımsatıyor."

Ece AYHAN


"Kalemini, kelimelerini bir cerrahın neşteri gibi kullanıyor. Kanatmak, asıl derdi bu. Acındırmıyor da. Kelimeleri, onların nasıl içe işleyeceğini biliyor. Teselli, oyalama ve zaman geçirme yok."

Cezmi ERSÖZÖĞRETMENİM, LÜTFEN BU KİTABI OKUR MUSUN?

Hasan Yılmaz

Çizgi Kitabevi, Eğitimbilim dizisi, Konya 2001, 280 sayfa


Lütfen, önce bunu okuyunuz...

Bu kitap öncelikle bilgi bankanıza ilave yapmak için değil, duygu ve düşünce bankanızı zenginleştirmeniz için yazılmıştır. En başta gelen amacım öğretmen olarak seçeneklerinizi artırmak, gelişmek ve değişmek için size fırsatlar sunmaktır. Her sayfayı okudukça, önünüzdeki iki okul günü içerisinde bu fikirleri ve bilgiyi nasıl uygulayabileceğinizi düşünün. İvedi bir uygulama olmadıkça, yerine getirmek istediğiniz değişikliklerin gerçekleşmeyeceğini araştırmacılar bize söylemektedirler. Bu kitapta aktarılanları önemseyin, daha da önemlisi kullanın onların. Bir eğitim kahramanı olmak için kullanın. Görevini sadece matematik, tarih, coğrafya, fizik... öğretmek zanneden ve insan yetiştirmeyi unutan meslektaşlarınızla olan farkınızı görmek için kullanın.

Önce sizinle eğitim kahramanlığı konusundaki genel düşüncelerimi paylaşmak istiyorum:

Üzerinde en çok konuşulan ve yazılan öğretmenlik mesleği dışında bir başka meslek tanıyor musunuz? Sanıyorum yok. Mesleği bu kadar önemli kılan özelliğin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Sıradan sözler ile ifade edilirse şöyle söylenecektir: 'Hakimi de, mühendisi de, devlet adamını da öğretmenler yetiştirir.' Bu söylenen tabii ki doğru. Ancak öğretmenlik bu geleneksel değerlendirmenin dışında daha farklı ve fazla bir öneme sahip olmalı.OSMANLI'NIN SON YÜZYILI
Cumhuriyete Giden Yol


Durmuş Yılmaz

Çizgi Kitabevi, Tarih dizisi, Konya 2001, 271 sayfa


Osmanlı Devleti müslümanlıkla hıristiyanlığın sınır çizgisinde kurulmuştu. 400 yıl içinde tüm Balkanlar'ı Osmanlı ülkesi yaptı. Ayrılıklar üzerinde bir medeniyet kurdu. Homojen bir toplum istemedi.

Avrupa sanayileşiyordu, bunu farketmedi. 200 yıl sonra kurulduğu çizgiye geri döndü. Son yüzyılı Batı ile bütünleşme çabalarıyla geçti.ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE SOSYAL ADALET
"Öteki" ile Barış İçinde Birlikte Yaşamak


Ali Şafak Balı

Çizgi Kitabevi, Bilim, Toplum, Siyaset dizisi, Konya 2001, 315 sayfa


Günümüz toplumları, farklı kültürel grupların birbirleriyle bazen barış içinde, bazen de çatışmaların gölgesinde birarada yaşamalarına sahne oluyor. Bu kitap, bugün dünyanın hemen her yerinde, ilkelinden gelişmişine pek çok siyasal toplumda, yakın zamanlarda yaşamış ve halen yaşamakta olan kültürel çatışmaların ortaya çıkardığı toplumsal sorunları, birer sosyal adalet sorunu olarak algılamak gerektiği varsayımından hareketle, bu sorunlara sosyal barış ve siyasal birliktelikleri tehdit etmeyecek bir çözüm bulunabilir mi? Temel sorusunu çözümlemeye çalışmaktadır.

Kitapta, kültürel çoğulculuk gerçeği ve bu anlamda çoğulcu toplumlara özgü adalet sorunları realist bir bakışla belirlenmekte, sonrasında ise bu sorunların ortaya çıkmasına yol açan, en azından bunu engelleyemeyen geleneksel siyaset teorileri ve uygulamaları dışında normatif bir çözüm arayışına yönelinmektedir. Son tahlilde, bu tür bir çözümün farklı yaşam tarzları, farklı dünya görüşleri ve bunların adalet talepleri arasında herhangi birini yüceltmeyen ya da dışlamayan nötr bir adalet anlayışına ulaşmakla mümkün olabileceği düşüncesiyle, bu nitelikte, çoğulcu bir adalet anlayışının teorik temelleri çizilmektedir.Çizgi Kitabevi
ÇİZGİ KİTABEVİ


"İstediğiniz Kitap Olsun..."


Web: http://www.cizgikitabevi.com
E-mail: bilgi@cizgikitabevi.com
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV