Yıl:2 Dönem:2 Sayı:1/13

       

     
  YEDİVEREN KİTAP'TAN İKİ YENİ KİTAP...


İhtirastan İktidara... KERBELÂ
-Emevî Valisi Ubeydullah b. Ziyâd Döneminin Anatomisi-


Ahmet Turan Yüksel

Yediveren Kitap
KONYA 2001


İslâm tarihinde Hulefâ-i Râşidîn'den sonra iş başına gelen ve yaklaşık bir asır devam eden Emevîler döneminde, hem idarî, siyasî ve askerî sahalarda meydana gelen olaylar ve hem de bu olaylarda rol oynayan önemli simalar göze çarpmaktadır. Bu dönemde dikkat çeken ve iktidar-muhalefet mücâdelesinde aktif olarak karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi, sadece meydana geldiği zaman değil, aynı zamanda günümüze kadar yankıları devam eden Kerbelâ sürecinde ve bizzat bu olayda vali ve komutan olarak görevde bulunan Ubeydullah b. Ziyâd'dır.

Hz. Ali ile giriştiği mücâdeleden sonra Emevîler'in kurucusu olarak devletin başına geçen Muâviye b. Ebî Süfyan tarafından Horasan'a vali tayin edilen Ubeydullah, Kerbelâ sürecinde Yezîd b. Muâviye, Muâviye b. Yezîd, Mervân b. Hakem ve Abdülmelik b. Mervân dönemi olmak üzere Emevîlerin ilk beş halifesi döneminde aktif olarak görev yapmıştır.

Ubeydullah b. Ziyâd, görev yaptığı süre içinde özellikle Buhârâ'nın fethi, önemli bir muhalefet hareketi olan Hâricilerle mücâdele, Kerbelâ olayı, Emevî hanedanı içinde baş gösteren iktidar çekişmesinde önemli bir dönüm noktası olan Mervân'ın halife seçilmesi hadisesinde ve Ümeyye oğullarının başta gelen muhaliflerinden ve halife adayı olan Abdullah b. Zübeyr'in Şam'daki en büyük destekçisi Dahhâk b. Kays'ın yenilgiye uğratılıp Mercirâhit zaferinin kazanılmasında önde gelen isimdir. Ayrıca Kerbelâ olayında Hz. Hüseyin'i yalnız bıraktıkları için pişmanlık duyan ve bu hatalarını telafi etmek üzere harekete geçen Tevvâbûn ile Hz. Hüseyin adına faaliyet gösteren; Hz. Hüseyin'in katledilmesinden sonra da sorumlulardan intikam almak üzere Emevî idaresine karşı harekete geçen Muhtâr b. Ebî Ubeyd es-Sakafî ile mücâdelede yine Ubeydullah b. Ziyâd vali ve komutan olarak bulunmaktadır. Hatta bu son mücâdelede hayatını kaybetmiştir.

Bu sebeplerle, Emevîler'in ilk beş halifesi döneminde, Kerbelâ sürecinde bir anlamda iktidar-muhalefet mücâdelesi olarak meydana gelen olaylarda vali ve komutan sıfatıyla ön safta yer alan Ubeydullah b. Ziyâd'ın hayatı ve bu dönemde yaşanan mücâdelelerin ele alınıp incelenmesi, bu dönemin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.Peygamber Günlerinde
SOSYAL HAYAT VE AİLE


Mehmet Birekul
Fatih Mehmet Yılmaz

Yediveren Kitap
KONYA 2001


Tarihî bir dönem incelenirken, o dönemin temel özelliklerinin belirlenmesi; o döneme yönelik yapılan tüm çalışmaların anlamlı hale gelmesinde vazgeçilmez bir faktör olarak kendisini gösterir. Bu bağlamda araştırma konumuzun sağlam temeller üzerinde yükselmesi, ilk dönem İslâm toplumunun temel sosyolojik dinamiklerinin incelenmesini zorunlu hâle getirmiştir. Her toplumda çeşitli şekillerde ortaya çıkan toplumsal kurumlara yönelik sosyolojik yaklaşımların Temel İslâmî Bilimler alanında oldukça azdır. Bu sebeple bu dönemin sosyal yapısını yansıtan toplumsal kurumlar (Ekonomi, Kültür, Siyâset, Hukuk, Din) incelendikten sonra, kitapta, ağırlıklı bir şekilde o dönem ailesi irdelenmiştir.

Kitap, din sosyolojisinin önemli ilgi alanlarından olan, tabiî dinî gruplar adı altında incelenen aile olgusunu, ilk dönem İslâm toplumunun yapısını da göz önünde bulundurarak, tarih bağlamında doğru anlayabilme ve iyi tahlil edebilme gayretini içermektedir. İslâm dünyası için toplumsal kurumların oluşmasında önemli bir zaman dilimi olarak kabul edilen ilk dönem İslam toplumunun sosyal hayatı ve aile yapısını, aile yapısının çeşitli değişkenlerle olan ilişkilerini, objektif ölçütler içerisinde araştırmayı hedeflemektedir.

Yediveren Kitap
00.90.332.342 01 53 - 54
yediverenkitap@superposta.com
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV