Yıl:3 Dönem:2 Sayı:8/20

       

     
  243. GAZEL

NESİMÎ



Ey bahârım ey nigârım ey şikârım dilberim
Ey harîfim ey târifim ey şerîfim serverim

Ey gülüm ey sünbülüm ey süsenim ey anberim
Ey benin nahlim yine habb-i nebât ü şekkerim

Ey habibim ey tabibim ey timârım hemdemim
Ey ref'ikim ey şefîkim ey begim ey safderim

Ey gülistânım gülüm serv-i gülendâmım benim
Sâgarım şem'i şebistanım mela'ikpeykerim

Ey reyâhinrâhatım ruh-ı revânım lutf ile
Serfirâzım serkeşim sa'd-ı saadet ahterim

...

Aşk geldi gönlüm aldı aklımı yağmaladı
Söyle ahır ey Nesimî can u dilden bihterim
 

Geri Anasayfa



ANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV