Yıl:3 Dönem:2 Sayı:7/19

       

     
  242. GAZEL

NESİMÎNigârım dilberim yârım enîsim mûnisim cânım
Refiîkim hemdemim ömrüm revânım derde dermânım

Şehim mâhım dilârâmım hayatım dirliğim ruhum
Penâhım maksadım meylim medârım fikrim ü cânım

Kamerşehrem perîruhum zarifim şûhum u şengim
Semenb'uyum gülendâmım zehi serv-i gülistânım

Latifim nâzikim hûbum habibim turfemahbûbum
Hicâzım kâbe vü Tûrum behiştim hûr u rıdvânım

Gülüm reyhânım eşcârım abîrim amberim ûdum
Dürüm mervâridim kanım akikim lal ü mercânım

Dilefrûzum vefadârım cigersûzum cefakârım
Hudâvendim cihandârım emirim şah u sultanım

Çerağım çemîm i nûrum ziya'ım yıldızım şemsim
Hezârım bülbülüm kebkim Nesimî yahşi elhânım
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV