Yıl:2 Dönem:2 Sayı:2/14

       

     
  RAMAZAN MEKTUBU

SÜTÇÜ BEŞİR AĞA


Sultan Mehmed Han devri Melami büyüklerinden olan ve Şehit Sultan Beşir diye de anılan Sütçü Beşir Ağa'nın bir mektubunu, Ramazan vesilesiyle buraya alıyoruz. Latin harflerine aktarılmış Osmanlıca aslı ve günümüz Türkçesiyle ifadesi şöyle:

"Hüvel Ğıyas biismihi sübhanehu

Vâsılan-ı nur-u lika, âşıkan-ı sırr-ı enbiya ve taliban-ı vasl-ı Hüdavenda! Haliniz her biriniz tenhanızda kendi vücudunuzdan istiğfar edip muhabbetullaha sa'y ü güşeş eyleyip nur-u pâk-i lâyezal ile mütecelli olur musunuz?

Ef'al ve akvalden şer'-i şerif üzere hareket eylemenizi isterim. Zinhar hezar zinhar hılaf-ı şer'-i şerif kendi zu'münüz ile söz söylemeyesiz. Şeriat, şeriat, yine şeriat. Kavlde ve fiilde zahirinizi şeriat ile âreste ve bâtınınızı nur-u muhabbetullah ile piyraste eyleyip rûhânî ve nûrânî olmak gereksiniz.

Birbirinize mülâki olduğunuzda tenezzül ve muhabbetinizden sonra ahkâm-ı şeriat ve âdâb-ı tarikat muktezasınca manaya delâlet eder kelimat tekellüm eyleyip mâlâya'ni söz söylemeyip yüz bin söz bir pula değmez. Kelâm mana yolu bilinmek ve bulunmak içindir. Cana necat mana iledir. Söz ile necat bulunmaz. Yolunuzu candan izleyip manaya vusul için Cenabı Rabbülâlemin huzurunda teveccüh-ü tam ile müteveccih olup bîhâsıl kelimattan ferağat eyleyesiz. Marifet zannedip sattığınız kelimattan zarar terettüp eylediğin bilmez misiniz?

Haramdan perhiz eyleyip devre müteallik kelimatı min ba'd lisanınıza getirmeyesiz.

Her kim münebbih olmaz ise ve hılâf-ı şer'-i şerif hareket eder ise bizden değildir.

Lisan kesilmek gerek ve tenezzülü dil ile eyleyip secde misali yer ve diz öpmeyesiz, rızam yoktur. Musafahayı ehl-i şer'i ile kabul eder, tenezzül gönülden olur, birlik içindir.

Vesselamü alâ men ittebeal Hüda."Yani:

"Allah'la kavuşma nuruna erenler, peygamberlerin ve velilerin sırrının aşıkları, Allah'a kavuşmanın isteklileri!

Her biriniz yalnız kaldığında kendi varlığınızdan istiğfar edip Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışın, çabalayın ki o hiç sönmeyen temiz nur sizde tecelli eylesin.

Fiil ve sözlerinizin mukaddes şeriata uygun olmasına dikkat etmenizi isterim. Sakın çok sakın; şeriata aykırı, kendi zannınızla söz söylemeye kalkışmayın. Şeriat, şeriat, yine şeriat. Sözde ve fiilde dışınızı şeriat ile süsleyin ve içinizi Allah muhabbetiyle güzelleştirip ruhani ve nurani olmanız gerektir.

Birbirinizle buluşup saygı sevgi gösterdikten sonra şeriat hükümleri ve tarikat edepleri gereğince manalı kelimeler ile konuşun, lüzumsuz, boş, mâlâyani söz söylemeyin. Yüz bin söz beş para etmez. Söz, mananın yolunu bilmek ve bulmak içindir. Canın kurtuluşu mana iledir, söz ile kurtuluş bulunmaz. Yolunuzu candan izleyip manaya ermek için Cenabı Rabbül Alemin huzurunda tam bir teveccühle O'na yönelip bütün faydasız sözlerden vazgeçin. Marifet sanıp sattığınız sözlerden zarar oluştuğunu bilmez misiniz?

Haramdan sakınıp zamanın gidişatıyla ilgili, (idare ve siyasete dair) sözleri bundan sonra sakın dilinize getirmeyiniz.

Her kim bu tembihimi tutmazsa ve mübarek şeriatın dışında hareket ederse bizden değildir.

Dil kesilmek gerek. Alçak gönüllülüğü dil ile yapın, secde eder gibi yer ve diz öpmenize razı değilim. Şeriat ehli ile el sıkışırız, saygı ve alçak gönüllülük içten ve birlik için olur.

Hakk'a uyana selam olsun."
 

Geri AnasayfaANASAYFA | KÜNYE | EDEBİYAT | SİNEMA | MÜZİK | KİTAP | ARŞİV