Yıl:1 Sayı:4  KASIM 2000

Editörden
Künye
Kültür - Sanat

Röportaj

Adres Çubuğu
Arşiv

Anasayfa

 


SÜVEYDÂ

Enes DOĞRAMACI


Asûde kılma gönlümü ey yâr revâ değil 
Kıvrandığım belâ-yı aşktan cefâ değil

Cânânı gördüğümde edersem fedâ-yı cân 
Bîcân kalan vücûduma rahmet vefâ değil

Aşkın kavurdu cânımı; elbette râzıyım
Püryan olup bu cân yanıversin hebâ değil 

Sahrâya düştüğüm senin aşkındır ey habib!
Bir katre sun elinden felâhım vâhâ değil

Feryad edip kapında ŞUÛRÎ'dir inleyen
Sensin benim yegâne murâdım atâ değil.

 

 
 
  

Anasayfa l Editörden l Künye l Kültür - Sanat l Röportaj l Adres ÇubuğuArşiv l E-Mail